Läänemere riikide esindajad kuulevad Rootsis Noorte Tugila logiraamatust

Lisatud:24/10/2017

PRESSITEADE

Eesti ANK osaleb Rootsis toimuval rahvusvahelisel konverentsil, et vahetada väliskolleegidega kogemusi ja tutvustada Eesti noorsootöö parimaid näiteid, sh Tugila logiraamatut.

Läänemere Linnade Liidu (Union of the Baltic Cities (UBC)) järjekorras 14. üldkonverents toimub seekord 24.-27. oktoobrini Rootsis Växjö linnas. Eesti esindajana osaleb konverentsil Eesti ANK noorsootöötaja ja projektijuht Ivika Uslov, kes tutvustab Eesti noorsootöö saavutusi.

Konverentsi põhiteemaks on Leadership for the future – Cities as Leaders for Glocal Sustainable Development“ ehk kuidas linnad ja kohalikud omavalitsused saavad näidata eeskuju, kuidas tulla toime ja leida efektiivseid lahendusi üheaegselt nii kohalikele kui maailma probleemidele, mis on tänapäeval omavahel tihedalt läbi põimunud.

Eesti tutvustab efektiivset noorsootööd

Lähtuvalt konverentsi põhiteemast on Eesti ANKi üheks oluliseks eesmärgiks tutvustada naaberriikide kolleegidele Noorte Tugila programmis kasutatavat logiraamatut ja selle kasulikkust erinevatel tasandil. „Pean oluliseks tutvustada seda just aspektist, millist kasu saab logiraamatust noortekeskus, kohalik omavalitsus, maakond ja riik,“ selgitab Ivika. Taustaks tasub mainida, et 2015. aasta sügisel käima lükatud Tugila logiraamatu eesmärgiks oli luua Eesti noortekeskustele ühtne seiresüsteem, mis võimaldaks statistikat ja andmeid koguda ühesugustel põhimõtetel.

Neli päeva kestval konverentsil toimuvad ka interaktiivsed kohtumised ja erinevad töötoad. Kohtumistel keskendutaksegi linnade rollile tulevaste jätkusuutlike ühiskondade kujundamisel.

Programm annab võimaluse võtta osa ka mitmetest õppekülastustest Växjö linnas.

Kes on konverentsi korraldaja?

Läänemere Linnade Liit (UBC) on Läänemere piirkonna linnade juhtiv võrgustik, kus on ligikaudu 100 liiget Taani, Eestis, Soomes, Saksamaal, Lätis, Leedus, Norras, Poolas, Venemaal ja Rootsis. 1991.aastal Gdanskis asutatud UBC on vabatahtlik ja proaktiivne võrgustik, mis mobiliseerib oma liikmesmaade ühist potentsiaali.

Rohkem infot leiab konverentsi ja korraldaja kohta veebiaadressidelt: http://www.ubc.net

http://www.vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/engelska—english/xiv-ubc-general-conference.html

Eesti ANK ja Noorte Tugila

Noorte Tugila on osa Euroopa poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Eestis toimib programm 144 omavalitsuses. Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

 

Eesti ANK töötab Eesti noorte ja noorsootöötajate heaks aastast 2001.

Lisainfo: Ivika Uslov, ivika.uslov@ank.ee