Maria Žuravljova: 22 aastat tagasi algas minu lugu

Lisatud:26/11/2021

Maria Žuravljova

Endine noorteparlamendi sekretär, noorsootöö õppekava pikaajaline eestvedaja, Eesti kõige pikema töökogemusega noorsootöö õppekava arendaja, olles õppekava arendamise juures aastast 2007. Süsteemset lähenemist üliõpilaste toetamisse on tunnustatud kolledži parima õppejõu (2015) ja TÜ aasta programmijuhi tiitliga (2016)

Läbi noorteparlamendi noorsootööss

1999. aastal avati esimene noortekeskus Eestis – Narva Noortekeskus. Samal aastal loodi ka Narva Noortekeskuses noorteparlament. Mäletan praegugi, kuidas toimusid koolis valimised. See oli minu esimene ja vist kõige tähtsam ja emotsionaalsem ning õpetlikum valimiste protsess. See õpetas mind, kuidas seista oma arvamuse eest, arvestada teistega, oma ideed noorteni viia,  tulla toime vastupanu ja stressiga, kuidas saavutada oma eesmärki. Tol ajal ma muidugi ei teadvustanud, et toimub oskuste arendamine, mis tulevad elus kasuks. 22 aasta jooksul tuleb see mulle pidevalt meelde ja täpselt tol ajal sain endale noorsootöö identiteedi. Valimised olid ausad ja rasked, kuna kandidaate ühest koolist oli palju, aga koolil oli ainult üks koht parlamenti. Ja mina sain selle koha endale, vaatamata sellele, et õpetajad seda ei uskunud. Mäletan hästi, et noored toetasid ja said aru, et see on vajalik. Noored tahtsid, et nende arvamus oleks kuuldav ja nende õigused oleksid tagatud, nad usaldasid mind. Jutt lapse õigustest oli tol ajal Narva vene koolis väga võõras ja tundmatu, kuid noored tundsid, et nendel on õigus oma arvamusele, osalusele ja seda tundsin ka mina. Nii ma osutusingi valituks Narva Noortekeskuse noorteparlamenti ja veelgi enam, minust ei saanud mitte ainult noorte saadik, vaid minust sai ka Narva noorteparlamendi sekretär, kelle roll oli olla pigem parlamendi esimehe parem käsi. Noorteparlamendi ajal tutvusime Riigikogu tööga, Narva linnavolikogu tööga, kohtusime poliitikutega, sh peaministriga. Mäletan seda uhket tunnet, kui minusse, tol ajal 17aastasse nooresse, suhtuti nagu täiskasvanusse, minuga arvestati, mind kuulati, tervitati kättpidi, mind kutsuti nimepidi ja vahel pöörduti ka teie vormis. Saavutasime ühe aastaga väga palju. Esimest korda Narva ajaloos oli kuuldavaks tehtud noorte hääl.

Kõik teed viivad noorsootööni

Aasta hiljem lõpetasin gümnaasiumi ja läksin õppima kõrgkooli. Õppisin küll sotsiaaltööd, aga noorsootöö identiteet oli nii tugev, et isegi läbi sotsiaaltöö töötasin noortega ning minu bakalaureuse- ja ka magistritöö teema oli seotud noortega ja noorsootööga keskendudes erinoorsootööle. Avatud noorsootöö kogemus noorena aitas mul aru saada noortest, nendega suhtlemisest ja motiveerimisest jne. Elu on huvitav ja lõpuks asetub kõik oma kohale 😉, sest kaheksa aastat pärast minu kogemust avatud noorsootöös noorteparlamendi sekretärina jõudsin tagasi noorsootöö juurde. Küll mitte avatud noorsootöösse, vaid ülikooli, kus luuakse noorsootöö teadmiste alusbaasi. Avatud noorsootööga teeme pidevalt koostööd nii praktikate kui ka programminõukogu töö raames, läbi projektide, mida koostavad üliõpilased koostöös avatud noortekeskuste töötajatega. Tartu Ülikooli Narva Kolledžis kaasame avatud noorsootöö esindajad õppetöösse. Koostöösidemeid teiste noorsootöötajatega loome tänu kutseala kogukonnale, kus igal üliõpilasel on oma mentor, kes on kogenud noorsootöötaja. Kutseala kogukonna mentorid on paljudest Eesti organisatsioonidest, sh avatud noorsootöö organisatsioonidest: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Haridus- ja Noorteamet, Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakonna noorsooteenistus, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Pärnu Kunstide Kool ja mitmed noortekeskused – Kuressaare avatud noortekeskus, MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus, Sakala Keskus/Viljandi Avatud Noortetuba, Tartu Noorsootöö Keskus, Mustvee Valla noortekeskus, Valdeku noortekeskus. Rohkem saab lugeda TÜ Narva kolledži kutseala kogukonnast siit: TÜ Narva kolledži Noorsootöö Kutseala kogukond. Noortevaldkond ehk noortepoliitika ja noorsootöö on noorte jaoks ainulaadne võimalus oma potentsiaali avamiseks. Olulisel kohal on noortekeskne lähenemine, lõimumine ja pidev koostöö.

Mõjusad inimesed me kõrval

Minu kogemuslugu täiustub iga päevaga. Meie ümber on inimesed, kes pakuvad meile kordumatuid kogemusi ning müksavad leidma oma teed. Üks minu kõige olulisematest juhendajatest elus on olnud see isik, kes lõi Narva Noortekeskuse ja Narva noorteparlamendi, kes õpetas meid, kuidas teha noorte hääl kuuldavaks, kes toetas noorte osalust ja suunas, julgustas, uskus noortesse. Ta ei läinud poliitiliste jõudude mõju alla, vaid lähtus noorsootöö eetikast ja lõi noortele tingimused arenguks. Elu viis mind selle inimesega pärast kokku nii, et magistritöö koostamisel andis ta mulle õige suuna, ja praegu on ta juba kolm aastat minu väga hea kolleeg. See imeline inimene on Anne Kivimäe. Huvitav on ka see, et nii mina kui ka Narva esimese noorteparlamendi esimees töötame noortevaldkonnas, küll erinevates organisatsioonides, aga koostöö nende 22. aasta jooksul on olnud väga tugev ja usun, et jätkub veel pikalt, kuna ka noorsootöö identiteet, nagu identiteet ikka, on ja jääb terveks eluks.

Noorsootöö õpetab, arendab, toetab, loob tingimused oma potentsiaali arendamiseks ja see on investeering noorte tulevikku. Nii juhtus minuga, aga usun, et ka paljude noortega üle Eesti.

  • 3 asja, mis mind on hoidnud kõik need aastat valdkonnas: tugevustele orienteeritud lähenemine, vastutus ja koostöö
  • 3 soovitust noorsootöötajale: hoiame noorsootöö identiteedi, teeme koostööd, astuge TÜ Narva kolledži Kutseala kogukonnasse – TÜ Narva kolledži Noorsootöö Kutseala kogukond
  • 3 soovitust noorsootöö otsustajatele: rakendame noortekeskset lähenemist, väärtustame noorsootöötajaid, seisame noorsootöö kvaliteedi eest
  • 3 soovitust noorele: püsige noorena, kasutage võimalusi vastavalt oma vajadustele ja tundke oma õigusi – osalemisõigus, õigus kvaliteetsele haridusele, õigus arengule, õigus mitte-diskrimineerimisele jne.