Maret Lepiksaar: minu noorsootöö lugu

Lisatud:08/09/2021

Maret Lepiksaar
Keila linna arendus-, kultuuri-, noorsootööteenistuse abilinnapea

Avastades noorsootööd

Läksin noorsootööd õppima 2000. aastal suhteliselt juhuslikult. Olin just lõpetanud fotograafi eriala õpingud ning töötasin viiendat aastat Eesti Akadeemilises Raamatukogus vanembibliograafina. Tahtsin oma ellu kannapööret ja otsustasin õppida sootuks midagi muud. Nii tegin valiku Tallinna Pedagoogilise Seminari kasuks, ent kaalusin sotsiaal- ja noorsootöö eriala vahel. Kuna olin keskkoolis olnud aktiivne õpilane, kes kaasatud erinevate sündmuste korraldamisel, siis mulle tundus, et saadud kogemus ja organiseerimisvajadus leiab noorsootöötajana rohkem rakendust. Õpingute käigus sündis minu tütar ja kui beebi oli 3-nädalane, alustasin ma teist õppeaastat hoopis kaugõppes. Olen siiani endale tänulik, et otsustasin jätkata lapse kõrvalt õpinguid. Kõik asjaolud soosisid seda ning ma lõpetasin kooli kolme aasta pärast, nagu oli ka algselt planeeritud. Noorsootöö kaugõppekursusena oli see esimene lend ja nii olid mu kursusel tõelised korüfeed, kelle kogemuslugudest oli noore inimesena palju õppida.

Juba kolmanda kursuse alguses hakkasin vabatahtlikuks Keila Noortekeskuses ning õige pea sain ka palgalise töökoha samas asutuses. Olin mitu aastat fotoringi juhendaja ja noorsootöötaja, hiljem mitmete projektide ning sündmuste eestvedaja. See oli tõeliselt hea kasvulava, kus sai katsetada erinevaid rolle ja töid. Kokku töötasin Keila Noortekeskuses 11 aastat. Töö käigus sain ma teadmisi suhtlusest laste ja noortega, lisaks ka  juhtimisest, raamatupidamisest, projektide kirjutamisest, turundamisest, suhtlemisest meediaga jne. Nende kogemuste pinnalt viis minu tee edasi Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse vabaühenduste konsultandiks. Ent juba 2018. aastast olen tagasi Keilas, kus alustasin esmalt arendusnõunikuna ning 2020. aasta algusest olen arendus-, kultuuri-, noorsootööteenistuse abilinnapea. Töökogemus noorsootöötajana on mulle kindlasti tänuväärseks pagasiks otsustajana. Tean noorsootöötajate rõõmu- ja murehetki ning usun, et mulle ei pea kuidagi tõestama selle töö olulisust. Mõistan seda ja proovin kaasa aidata, et noortega tegelevad spetsialistid saaksid töötada usaldusväärses ja tööd soodustavas keskkonnas. 

Noorsootöö on minu südame lähedal siiani, sest lisaks selle võimaluste rikkusele aitab töö noortega hoida ka iseennast nooremeelsena. Lisaks on minu abikaasa samuti noorsootöötaja ning hoiab mind kenasti kursis, mis noorsootöös toimub.

Noorsootöö kirev ja tundlik maailm

Noorsootöö valdkond paelub mind seetõttu, et suhtlus noortega on reeglina lihtne. Nad on üldjoontes avatud, siirad ja ausad. Noortega töö lisab elule särtsu ja hoiab nii-öelda vaimu virgena. Ei saa lubada endale ebasiirust ja sunnitud viisakust. Saad olla nagu oled ja see on äge. Noorsootöötajad on alati nõus koostöös midagi tegema, sealjuures on nägu naerul ja meel leidlik. Seetõttu on ühed parimad kolleegid noorsootöötajad, sest enamus nendest on meeskonnamängijad, mitte individualistid.

Väljakutsed noorsootöös on ajas varieeruvad. Kui noorsootöötajana alustasin, siis tuli päris palju selgitada, mis töö see on ja tõestada selle vajadust, et olla võrdväärne partner nii kooli-  kui huviharidust pakkuvate asutustega. Ajaga tekkis usaldus nii kohalikus omavalituses kui Eestis tervikuna. Minu isiklikus tunnetuses on olnud väljakutseks ka tegelemine noortega, kelle perekondlik või muu eluline taust on keeruline. Need noored on haiget saanud ja kontakti ning usaldusväärse suhtluse saavutamine ei ole alati lihtne. Vahel seda ei tekigi. Viimasel ajal teeb palju muret noorte vaimse tervise temaatika. Samas ei meeldi mulle pead liiva alla peita. Kui üksi lahendusi ei leia, siis olen olnud mõne võrgustiku algataja, et ühiselt probleemidele lahendusi leida. Loodan, et jõuame peagi ka parema ennetustöö tegemiseni.

Avatud noorsootöös on kindlasti toimunud muutusi võrreldes sellega, kui mina noortekeskuses tööd alustasin. Sellel ajal olid noortekeskused pigem haruldased nähtused ning koosolemise kohti märksa vähem. Noortekeskuse tegevustes osalesid noored vanuses 14+, väiksemaid käis harva. Tänasel päeval on noortel palju mitmekülgsemad võimalused vaba aja sisustamiseks ning eneseteostuseks. Praegu on noortekeskuse külastaja aga pigem nooremas vanusegrupis (7-13). Noortekeskuses on tänapäeval mitmeid fookusvaldkondi, millega kitsamalt tegeletakse. Kindlasti on keskustes töötajaid rohkem, mistõttu nad saavad konkreetsetele noortele individuaalsemalt läheneda ning neile pikemalt aega pühendada. See on väga oluline ja mul on hea meel, et see nii on.

Nipinurk

Enda teekonnalt olen kaasa võtnud mitmed kogemused ja märkamised, mida soovin edasi anda, et noorsootöö ikka kestaks, oleks võimalusterohke ja noored selles õnnelikud eneseleidjad.

Noorsootöötaja: 

  1. Katseta noorsootöö erinevaid valdkondi. Tee ka seda, mis esmapilgul tundub raske, see õpetab kõige paremini.
  2. Kaasa organiseerimisse noori, aga miks mitte ka teisi kogukonnaliikmeid.
  3. Ole pildis – näita, kui ägedaid tegevusi teete.

Noor: 

  1. Ole ettevõtlik! Kindlasti puhka koolitööst, kuid kui tunned soovi end teostada, siis tee seda! Kui ise ei oska alustada, pea nõu noorsootöötajaga.
  2. Vähem kõhklusi ja kahtlusi – ole julge! Seda on lihtne öelda, aga enamus täiskasvanuid mõtlevad oma nooruspõlvele tagasi vaadates, et „ma oleksin pidanud rohkem julgema, rohkem katsetama“. Kõik eksivad ja eksimustest õpimegi.
  3. Headus võidab! Oleme head üksteise ja oma keskkonna vastu.

Soovitused noorsootöö otsustajatele:

  1. Noorsootöötajad on haridustöötajad, kes võimaldavad noortel õppida praktiliste tegevuste käigus, milleks koolis tihti aega ega võimalusi ei ole.
  2. Noorsootöötajad on ka sotsiaaltöötajad. Väga tihti on nad head kuulajad ja märkajad ning esimeseks sillaks, kui noor vajab erispetsialisti sekkumist. 
  3. Noorsootöötaja on huvitegevuse eestvedaja. Tihtilugu viivad nad muu töö kõrvalt läbi töötube ja huviringide tegevust.

Noorsootöötaja tundub imeinimene, kellel võib olla väga suur roll noore inimese arengus. Otsustajatele soovin aega kõike seda märgata ja tunnustada!