Minu praktikakogemus Eestis

Lisatud:28/01/2020

Minu praktikakogemus Eestis

Bashir Elyas

Itaalia/Egiptus

American University of Rome

Kui kohtusin Eesti ANK esindaja Kerliga eelmisel suvel Roomas ei teadnud ma isegi seda, mis on täpselt Eesti pealinna Tallinn nimi. Kohtusime veelkord Slovakkias tänu Erasmus+ programmile, kus rääkisime täpsemalt Eesti ANKist kui organisatsioonist ning kodanikuühenduste ja riigi koostööst Eestis. Kuna ma õpin globaalpoliitikat ning rahvusvahelisi suhteid ülikoolis, siis oli see mulle väga huvitav teema. Kerliga vesteldes tõstatuski küsimus, et miks mitte teha oma praktika Eestis, et seda lähemalt tundma õppida. 

Saabusin Eestisse jaanuari alguses, kohtusin erinevate organisatsioonidega – Eesti Noorsootöö Keskus, SA Archimedes Noorteagentuur, Eesti Pagulasabi, Eesti ANK. Kohtusin Siseministeeriumi, Haridus – ja teadusministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajatega. Külastasin noortekeskusi Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eestis, külastasin kohalikke koole, esinesin noorte koolitusel, võtsin osa Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni tööst, tutvusin kohaliku omavalitsusega, külastasin Riigikogu Tallinnas. Riigikogus oli võimalus kohtuda erinevate poliitikutega. Samuti osalesin Tartus toimunud Hariduskonverentsil. Praktika lõpetas kohtumine riigihalduse ministri Jaak Aabiga. 

Praktika jooksul saadud kogemus pani mind imestama kuivõrd tehnoloogiliselt arenenud on Eesti ning kuivõrd tugev on usaldus ja koostöö riigi ja kodanikuühenduste vahel. Õppisin, et Eestis on kodanikuühendused riigi poolt toetatud, mis loob rahvale palju erinevaid võimalusi erinevates valdkondades. Sain kogemuse tööst noortekeskuses ning kuidas noortekeskused aitavad noortel arendada oma võimeid ja andeid läbi erinevate tegevuste.  See on minu hinnangul väga väärtuslik, et erinevas eas noortega tegeletakse nende enesearengu aspektist, et noorte tulevik oleks täisväärtuslik ning ühiskond ja kogukond seeläbi areneks. 

Seda kõike kogesin oma praktika ajal Eestis. Olen väga rõõmus, et sain siin olla, kuigi lühikest aega, aga ka selle lühikese aja jooksul kogesin ma nii paljut. Ma tundsin end väga lähedasena nende inimestega, keda kohtasin ning ka kogu kultuuriga, millest sain osa. Ma ei oleks kunagi tajunud noortekeskuste ja kodanikuühenduste nii suurt mõju noore inimese arengule kui ma poleks saanud seda nii lähedalt kogeda siin Eestis. Samuti nägin kuidas on võimalik riigi ja kodanikuühenduse vastastikune usaldussuhe. Lõuna – Euroopa riikides on väga haruldane kui saame kohtuda ministrite või parlamendi liikmetega. Aitäh teile, kes mind vastu võtsid ja kellega kohtusin!