Noored vastavad: Mida tähendab sinu jaoks turvaline suhe?

Lisatud:16/06/2021

Teeviit suvised teemakuud keskenduvad sel aastal turvalisele suveveetmisele. Noorte jaoks on oluline teada suvel varitsevaid ohte aga ka seda, millised on turvaliste suhete juures olulised märksõnad. Ikka selleks, et märgata, reageerida ning teada iseenda hoidmiseks oma väärtust!

Eesti ANK-is noorteinfo suunal tegutsev Riin Luks küsis 17-aastastelt noortelt anonüümse ideekasti toel, mida tähendab ja milline on nende jaoks turvaline suhe. Siin on muutmata kujul väljavõte noorte vastustest, mis aitavad meilgi, noorsootöötajatel, mõista nendega usaldusliku kontakti loomise põhiväärtusi:

 • „Avatud suhe, inimene peab ütlema, kui miski häirib või ei sobi, inimene võiks olla aus.“
 • „Usaldust jääb väheks ja ei räägita kõigest. Ei tohiks teha tegusid, mis tekitavad ebausaldus.“
 • „Inimene, kellega ma saan kõigest rääkida ja ei räägi mu asju edasi.“
 • „..kui toimib vastastikune usaldus, austus; kus pole vaimset ega füüsilist vägivalda; kus saan kõigest rääkida.“
 • „Minu jaoks on turvaline suhe see, et saan olla nende inimestega vabalt, saan olla mina ise, avatud. Ma ei pea neid inimesi kartma või tundma end kuidagi halvasti.“
 • „Üksteisega arvestamine ning mõtlemine mõlema osapoole heaolule. Kui inimene ei väärtusta teist, siis ei ole ka suhe ehk eriti oluline ning parem oleks enda eesmärgid paika panna, enne kui hakata arvestama ka kellegi teise vajadustega.“
 • „Vastastikune usaldus, kus pole vägivalda.“
 • „Ma ei tunne end kunagi turvaliselt, sest mul on ärevushäire ja mõttes juhtuvad koguaeg halvad asjad.“
 • „Kui keegi on alati olemas, kuulamas ja ei pea kartma, et keegi perest sind maha teeb vms.“
 • „Vastastikune usaldus ja hoolimine.“
 • „Minu jaoks on turvaline suhe selline, kus ma saan olla mina ise, ei pea end varjama. Minu arvamusi ja huvisid ei kritiseerita. Kindlasti pole turvalises suhtes vägivalda.“
 • „Minu jaoks rajaneb turvaline suhe usaldusel ja austusel. Probleemidest ja muredest tuleb rääkida. Turvaline suhe on see, kus pole vägivalda ja mõlemad osapooled tunnevad ennast teise juuresolekul hästi ja mugavalt. Turvalises suhtes pole varjamist, valetamist ega manipuleerimist.“