Noorte omaalgatused pakkusid kogukonnale uusi võimalusi

Lisatud:11/01/2019

Kodukandi arendamiseks ei ole vaja alati palju raha, vaid häid ideid, pealehakkamist ja efektiivset meeskonnatööd – seda kinnitasid ka noored „Nopi Üles – inspiratsiooni puhang!“ konkursi raames oma märkimisväärsete ettevõtmistega, millest oleks poliitikutelgi palju õppida.

Välk-konkurss „Nopi Üles – inspiratsiooni puhang!“ andis noortele võimaluse arendada kodukohta ning tuua noorsootöösse täpselt seda, millest puudust tunti. Mitmed projektis osalenud noored tõdevad, et soovides kogukonna heaks midagi korraldada või teisi noori õpetada õpivad nad ise tihti kõige enam, mis omakorda avab ettevõtlikele noortele uusi uksi ja pakub põnevaid avastusi.

 

Millised olid noorte seekordsed algatused?

2018 aasta välk-konkursil olid esindatud pea kõik Eesti nurgad, st algatusi tuli nii Põhja-, Lääne-, Ida- kui ka Lõuna-Eestist. Siiski võib öelda, et eriti aktiivsed olid 2018. aasta projektis läänepoolsemad piirkonnad – Läänemaa, Pärnumaa, Harjumaa lääneosa (sh Keila linna noored, kellelt tuli koguni kolm algatust).

Suurtes piirides võib jagada noorte algatused kolmeks: 1) harivad tegevused (õppepäevad, koolitused, kohtumised); 2) meelelahutuslikud, st kohaliku elu elavdamiseks või uutmoodi tegevuste tutvustamiseks mõeldud sündmused (peod, ühisüritused, spordivõistlused, kogukonna meelelahutus jms) ning 3) olukorra materiaalne parandamine (erinevate vahendite soetamine, vajalike tingimuste loomine või ruumide sisustamine jms). Mõnel juhul oli tegemist kombinatsiooniga kahest või isegi kolmest tegevusest.

 

Harivad algatused

Esimesse gruppi kuuluvad Ahja Nutiklubi loomine (algatus „Ahja nutikamaks!“),  Anija ja Saaremaa valla noorte kohtumine (teema – kuidas info noorteni viia), Einar Kuusk külas Keila noortel (sotsiaalmeedia sisutootmise õpetus), Viljandi noortepäev „Inspireerides teineiteist“, Pärnu-Jaagupi noorsootöönädal (eesmärk panna noored ja vanemad ühiselt tegutsema ning tutvustada lastevanematele noorsootööd ja –keskust), Tallinna Teeninduskooli roadshow (üle Eesti noortele kutseõppe võimaluste tutvustamine, sh eksperimentaalne kokandus) ja Sillamäe noorte veebileht (veebi meistriklass + spetsialisti kaasamine).

Neist tegevustest võib esile tõsta noorte ja vanemate ühistegutsemise, mis suurendab kogukonnas mõistmist, lähendab noori ja nende vanemaid. Tänu sellistele üritustele mõistavad lapsevanemad ja kogukond paremini tänast noortemaailma, nende huvisid, rõõme, muresid. Vaimustavad olid ka noorte enda algatused selgitamaks, kuidas tänapäeval noorteni jõuda ja neile infot edastada – kas või seda, mida on vaja teha noorsootöö raames. Kes seda paremini ikka teab kui mitte noored ise!

Tallinna Teeninduskooli noorte kokkade roadshow kohta ütles pagar-kondiitri erialal õppiv Karl, et sellise õppe korral on hea jälgida, kas õpilane on pühendunud, vajab rohkem abi või oleks noore soov hoopis sumbuda ruumi vaiksemasse nurka: “Kindlasti on üldhariduskoolidel palju õppida kutseõppes kasutatavast metoodikast, et ükski noor ei oleks kõrvale jäetud ega küsimuste küsimine ei jääks julguse taha.“

 

Meelelahutus ja sport

Meelelahutuslike või sportlike jõukatsumiste alla kuuluvad näiteks Keila noorte projekt G.R.I.N.C.H. (ekstreemspordiala airsoft tutvustamine ja erinevad võistlused), ekstreemspordipäev Pääsküla noortekeskuses, Ei nutiseadmetele, jah pinksile (Pärnu noorte turniir), Lääneranna noorte aastalõpupidu ja LAN-party, Rae valla noortekohvik, Sindi noortefestival.

Meelelahutuslike ettevõtmiste puhul hakkab silma, et noored ei taha sugugi istuda ainult nutiseadmetes, vaid kui on põnevaid üritusi ja meeldivaid kaaslasi, tehakse ühiselt ka kõike muud – sporti, peetakse pidusid või arutatakse maailmaasju. Noori huvitab ühiskonnas toimuv, tahetakse õppida uusi asju või omandada uusi oskusi ning seda võib teha ka meelelahutuslike algatuste abil. Kõik esmapilgul meelelahutusena tundunud ideed olid tegelikult hästi läbi mõeldud, tõid kodukohale tegutsemisvõimalusi, mis varasemalt puudusid ning kaasasid noori, kes varasemalt ei olnud aktiivselt osalenud. Näiteks Pääsküla ekstreemspordipäevast olid vaimustunud ka lapsevanemad ning edasi hakkab tegutsema juba järjekindel spordiring; Rae valla noortekohvik on avatud noortele ka edaspidi ja kõikide projektidega soetatud vahendid on noortele igapäevaseks kasutamiseks.

 

Uute võimaluste loomine kogukonnale

Kolmandasse rühma sobivad algatused, mis on samuti kas täielikult või osaliselt haridusliku või meelelahutuse eesmärgiga, aga tegemist ei ole ainult sündmuse või ürituse korraldamise, vaid ka sobiva keskkonna või tingimuste loomisega, materjalide või tehnika ostmisega.

Siinkohal võib tõsta esile Keila noortekeskuse filmiringi algatuse, Alatskivi koolile helitehnika soetamine, Raeküla nutinurk (loengud + tehnika soetamine), Valga õudustemaja kinoruum (sh ruumi restaureerimine), Tootsi noortetoa arendamine (noored tegid ise kõik puhastus- ja remonditööd, ostsid vajalikud vahendid ja tehnika, edastasid infot, pidasid eelarvel silma peal jne) ja Värska nutinurk.

Erilisemad ongi ehk viimase rühma algatused. Näiteks Valga õudustemaja kinoruumi rajamise  projektimeeskonnas oli 6 noort ning ühiselt teiste noortega renoveeriti vana ühiselamu suurimat ruumi, kus tuli võtta maha tapeet, värvida nii seinad kui ka lagi mustaks, tellida erinevat tehnikat ja sisustusmööblit. Selle järgnevalt tuli korraldada selle raames filmi/video teemal koolitus. Selle algatuse puhul toetas kogukond noorte algatust ruumi sisustamisel. Ka kogukond ise saab võimaluse kasutada ruume näiteks sünnipäevade pidamiseks või erinevate arutelude korraldamiseks.

Tootsi noortetoa loomine avaldas muljet meeskonna hea toimimise ja noorte oskustega. Noored tegid ise kõik remondi-, puhastus- ja sisekujundustööd, samas ka juhtisid tegevust ning informeerisid oma tegemistest. Meeskonnas oli 11 noort (igapäevaselt olid aitamas ka täiskasvanud Inga ja Ülo). Remonditöödeks oli kaasatud kokku 26 inimest, kelle tööst saavad osa tulevikus suur hulk rahvast. Nimelt saab noortetoa avamisel seda igapäevaselt külastada 55 kooli noort + vilistlased (noored 16-26aastased) ja sõbrad teistest organisatsioonidest. Noored ja abilised tegutsesid oma suure unistuse täitmiseks isegi jõulupühadel!

Värska nutinurga idee algatajaks oli gümnasist, kes leidis kiiresti mõttekaaslased. Ühiselt arutati, kuidas ja mida täpsemalt ellu viia. Aktiivseid liikmeid oli grupis vähemalt 5. Üheskoos pandi paika eelarve, idee elluviimiseks tuli soetada vahendeid – kusjuures digivahendite valimine oli algatajate sõnul omaette kunst! Kuna tänapäeval on tohutult palju erinevate funktsioonide ja võimalustega elektroonikat, tuli abi paluda sõpradelt, kes tunnevad tehnikamaailma. Peatselt on oodata nutinurgas ka juba konkreetseid tegevusi, sest vajalik eeltöö on tehtud ja ruum olemas.

Kuigi välk-välkkonkursi raames tegutsesid noored napilt 2 kuud, siis on hea meel tõdeda, et tegevused jätkuvad, otsitakse uusi võimalusi idee arendamiseks ning esialgu lühiprojektina tundunud mõtted on jätkusuutlikud, noored motiveeritud ja mis peamine – tagasisides rõhutati seda, et inspiratsiooni leidsid ka projektides osalenud noored, kes ei jõua ära oodata, et saaks juba enda ideed kogukonnale tutvustada!

 

Taustainfo

Välk-konkursilt „Nopi Üles – inspiratsiooni eri“ sai kogukonna hääletusega toetust 20 erinevat ideed, neist 16 kogus Facebook´is enim “meeldimisi” ning 4 projekti said noorsootöönädala erirahastuse. Konkurssi rahastasid ENTK ja Haridus- ja Teadusministeerium ning läbiviijaks oli Eesti ANK.

Iga projekti kohta on võimalik lugeda põhjalikumalt siit:

https://nopiyles.blogspot.com/p/valk-konkurss-nopi-ules-inspiratsiooni.html

 

„Nopi Üles -Inspiratsiooni eri“ konkursi toel elluviidud projektid

Ahja noor nutikamas

G.R.I.N.C.H.

Alatskivi helitehnika soetamine

Anija ja Saaremaa valla noortekohtumine

Ekstreemspordipäev Pääsküla noortekeskuses

Ei nutiseadmetele, jah pinksile

Einar Kuusk külas Keila noortel

Keila noortekeskuse filmiring

Lääneranna valla aastalõpupidu

Lääneranna LAN-party

Rae valla noortekohvik

Pärnu-Jaagupi noorsootöönädal

Raeküla nutinurk

Tallinna Teeninduskooli roadshow

Sillamäe noorte veebileht

Sindi noortefestival

Tootsi noortetoa arendamine

Valga õudustemaja kinoruum

Värska nutinurk

Viljandi noortepäev “Inspireerides teineteist”