Noorte omaalgatusi toetav konkurss „Nopi Üles!“ ootab taas ettevõtlike noorte ideid

Lisatud:14/01/2019

PRESSITEADE

14.01.19

Kui aastatel 2016-2018 toetas „Nopi Üles“ konkurss 141 erinevat noorte algatust üle Eesti, siis sel ja järgmisel aastal (2019-2020) eraldatakse põnevate ideede ellu viimiseks kokku 190 800 eurot.

„Nopi Üles“ on noorte omaalgatusi toetav projektikonkurss, mille eesmärk on lisaks ettevõtlikkuse toetamisele ka kodukoha arendamisse panustamine.  Nii ootab „Nopi Üles“ konkurss  2019. aastal noortelt taas projektiideid, mis pakuks ka teistele noortele ja kogukonnale uusi tegutsemisvõimalusi.

Tasub meeles pidada, et konkursil võivad osaleda kõik noored vanuses 7-26 eluaastat ning meeskonda peab kuuluma vähemalt kaks liiget.

Projekti rahastuse on algatanud Eesti Noosootöö Keskus, mille peaeksperdi Liisi Noode sõnul  aitab noorte omaalgatuste toetaminesuunata noori märkama kogukonnas esinevaid murekohti ja leidma neile iseseisvalt huvitavaid lahendusi. Mitmetest eelmisel perioodil noorte poolt Nopi Üles fondi kaudu ellu viidud tegevustest on kasvanud välja koguni edasised huvitegevused või traditsioonilised sündmused.

Noode hinnangul edendab seesugune omaalgatuste elluviimine noorte aktiivset eluhoiakut, suurendab teadlikkust töömaailma toimimisest ning arendab nende ettevõtlikkust. “Senine kogemus on ka näidanud, et kui noored saavad toetatud keskkonnas viia ellu oma esimese kogukonda arendava projekti, on nad ka edaspidi julgemad uute ideede algatamisel ja lõpuni viimisel,” märkis Noode.

Mis on uut?

Võrreldes eelnevate aastatega on konkursi tingimustes mõningaid muudatusi. Näiteks saab ühe projekti jaoks taotleda kuni 1800 eurot, kuid seejuures on lubatud lisaks kohaliku omavalitsuse või KOV hallatava asutuse oma- ja kaasfinantseering summas kuni 900 eurot. See suunab noori veelgi enam koostööle kohaliku omavalitsusega ja võimaldab kaasata kohaliku omavalitsuse vahendeid noorte poolt kogukonna hüvanguks loodud projektide elluviimiseks.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks rõhutab, et kindlasti tasub eelnevalt lugeda läbi projektikonkursi juhend, kus on detailselt välja toodud nii taotlemise tingimused kui ka projektide läbiviimise ja aruandlusega seotu. “Oluline on kindlasti uus tingimus, et taotluse saab google docs vormis esitada maksimaalselt kaks kuud enne tegevuste algust. Näiteks kui tegevuse alguseks on planeeritud maikuu, siis taotluse saab esitada märtsi alguses.

Projekti teostamisaeg on nüüd samuti lühem – senise 7 kuu asemel 4 kuud. Kõik muudatused on läbi mõeldud lähtudes noorte huvidest ja toetudes varasematele kogemustele.”

Juhend on leitav aadressil:  https://nopiyles.blogspot.com/p/nopi-ules-juhend.html

Kuidas projekte hinnatakse?

Hindamisprotsess toimub endiselt Facebook´is Nopi Üles lehel, kus kahe nädala jooksul peab kas poster või video kujul esitatud taotlus saama kokku vähemalt 200 meeldimist. Konkursi läbiviijad loodavad, et kogukonna osavõtt nii hindamises, noorte toetamisel kui ka ettepanekute tegemisel kommentaariumis on veelgi aktiivsem kui eelnevatel aastatel, kuna ainult nii saavad noored hoogu juurde ja üheskoos sünnivad suured asjad!

Projektikonkursi  lisainfo:

Info ja hindamisprotsess: www.facebook.com/nopiules

Info, aruandlused, juhend: www.nopiyles.blogspot.com

Juhend ja kontaktid: https://ank.ee/projektid/nopi-ules/

Nopi Üles projektijuht ja nõustaja: Riin Luks /58083744/  riin.luks@ank.ee

Nopi Üles nõustaja ja noorsootöötaja: Carolyn Mets / Carolyn.mets@ank.ee

Programmi “Nopi Üles” tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.