“Tulevik on täna!” noorte omaalgatuste projektide elluviijad on selgunud!

Lisatud:27/09/2021

Noorte omaalgatuste välk-konkursile laekus 24 ideed, mis kõik on hindamiskomisjoni sõnul olulised algatused. Toetus eraldati eelarvelisi vahendeid arvestades 8-le projektile, mis vastasid välk-konkursi fookusteemale ja tingimustele ning mis kõik on nii koostatud kui ellu viidavad noorte endi poolt.

Laekunud ideed näitasid, et keskkond ja toidusüsteemide jätkusuutlikkus on noorte jaoks oluline temaatika ning selle osas on ideid teadlikkuse tõstmiseks rohkelt. Samuti on oluline veel rohkem tähelepanu pöörata vaimsele tervisele, sest ka see teema oli paljudes ideekirjeldustes esile tõstetud.

Laekunud ideede arv näitas, et noortel on ideid, mis väärivad ellu viimist. Seetõttu on aina olulisem mõelda, kas ja kuidas noored oma ideedele toetust leiavad, sest kõik 16 noorteprojekti, mis konkursi eelarvesse kahjuks ei mahtunud, esindavad noorte jaoks olulisi tegevusi ja panustavad kogukonna arengusse.

Jääme ootama projektide elluviimist ning soovime edu kõigile noortele seda teekonda läbides!

Välk-konkursi “Tulevik on täna!” tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.