Noorte omaalgatuste projektikonkurss „Järgmine samm“

Lisatud:17/01/2022

Teadaanne 7.-26. aastastele noortele!

Veebruar 2022 avaneb projektikonkurss „Järgmine samm“, kuhu oodatakse noorte omaalgatuslike ideid mõne olulise kitsaskoha lahendamiseks kogukonnas. Eriti tõstame esile vaimse tervise, digipöördega ja rohepöördega seotud võimalusi kodukohas.

Eelinfona:
  • Taotleja saab olla noor või noortegrupp vanuses 7-26.
  • Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000 eurot.
  • Iga noor/noortegrupp saab idee esitamise, selle elluviimise ja õpikogemuse analüüsi ajal (vajadusel) tuge mentorilt noortekeskusest.
Taotlemine toimub kahes voorus:
I tähtaeg:
  • 14. veebruar (esialgse ideekavandi esitamine)
  • 28. veebruar (projekti esitamine)
II tähtaeg:
  • 18. aprill (esialgse ideekavandi esitamine)
  • 2. mai (projekti esitamine)

Täpsem info ja konkursijuhend alates 1. veebruarist www.ank.ee/jargminesamm

Projektikonkursi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet.