Noorteinfo küsitlus: Millist infot on vaja just Sinul?

Lisatud:18/05/2020

Head noortekeskused!

Noorteinfo teenuse pakkumine on üks osa noortekeskuste igapäevatööst. Eesti ANK on formuleerimas töötubasid lähtudes noorte vajadustest ja ettepanekutest ning mis aitavad samas ka noortekeskuste noorteinfotööd mugavamalt korraldada. Selleks on meil vaja aga esmalt noorte sisendit, et töötoad tuleksid täpselt neist lähtuvalt. Sisendi põhjal koostame juhendmaterjalid, mis on piloteerimise järgselt kättesaadavad igal ajal ja igale noorsootöötajale. 

Palume teil vastavat küsitlust noortekeskustes ja veebi kaudu noorteni viia, et saaksime arvestada iga noore ettepaneku ja huviga. Ootame vastuseid kuni 25.maini. 

KÜSITLUSE LINK 

ÜLESKUTSE noorsootöötajatele: kui olete huvitatud töötubade väljatöötamise protsessis osalema ning hiljem ka töötubasid juhendmaterjalide toel piloteerima, siis palun andke meile sellest teada aadressil riin.luks@ank.ee. Piloteerimise protsess algab juuli 2020 ja lõpeb detsember 2020.

Töötubade formaat võimaldab noorteinfoga seotud teadmisi noorteni viia noortekeskuste igapäevatöö raames, malevates, erinevatel sündmustel, koolides, huviringides, laagrites jne.

Lisainfo küsitluses ja riin.luks@ank.ee

 

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.