Noorteinfo rahatarkuse töötoast

Lisatud:31/03/2021

Merlis Pajustik

Hetkel on tavaliseim rahatarkuse teemaline küsimus: “Kas Sina võtad oma pensioni II samba raha välja?”. Tegelikult on paljudel meil igapäevaselt küsimusi, mis on seotud rahaga.

Rahatarkuse töötoas antakse ülevaade baasmõistetest nagu tulu, kulu, eelarve, kasum, maksud, brutopalk jm. Baasteadmistele lisaks tuleb osalejatel endil otsida internetist mõistete kohta rohkem infot, mida on küll väga palju, kuid oluline on leida üles just usaldusväärne info.

Üle-eestilist veebitöötuba läbi viies tuli välja, et noored soovivad rohkem teada saada selle kohta, kuidas sissetulekuid, kas siis läbi ettevõtluse või investeerimise, suurendada. Töötuba koostades sai konsulteeritud rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaatoriga. Tema andmetel on Eestis palju erinevaid ettevõtlus ja ettevõtlikkuse programme, kuid baasteadmisi eelarve koostamisest ja säästmisest nii palju ei jagata.

Rahatarkuse teemalistes videoloengutes selgub, et kõige olulisem oma rahalise väärtuse tõstmiseks ongi säästmine ja kogumine. Tuleb ära jätta emotsionaalsed ostud ning soetada seda, mida päriselt vaja on. Lihtne eelarvestamine ning tulude ja kulude üles märkimine aitab juba raha koguda ning isegi sissetulekuid suurendada. Sellest lähtuvalt õpivad töötoas osalejad juhtumite põhist eelarvete koostamist. Eelarve koostamise juures ei puudu ka ootamatud juhtumised, mis meie kõigi ellu aeg-ajalt tulevad ja pere eelarvet mõjutavad. Kõige olulisem töötubade juures on siiski väikestes gruppides arutelud ja grupitööd, mis võimaldavad rahatarkuse teemadesse praktilisemalt süüvida ja tekitavad huvi teema kohta edasi uurida.

Töötubade koolitusel selgus, et noortega töötavad inimesed vajavad töötoa elluviimiseks teemaga seotud baasteadmisi. Tänu sellele on Eesti ANK noortekeskuste noorsootöötajate koolitamiseks alustanud koostööd Rahandusministeeriumiga. Koolituse tulemusena luuakse  mudel rahatarkuse klubide algatamiseks noortekeskuses. Hea on näha, et vaid mõne päevaga näitas huvi üles umbes 40 noortekeskuse noorsootöötajat üle Eesti. Ideaalis peaks suvel näiteks malevate raames toimuma esmane tegevuste piloteerimine, et sügisel juba suure hooga alustada.  

Lisainfo: ank@ank.ee

Töötubadega seotud tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.