Noorteinfo töötoad nüüd kasutamiseks kättesaadavad!

Lisatud:16/06/2021

Riin Luks
Avatud noorsootöö arendusjuht

Noorteinfo töötubade juhendmaterjalid on nüüd avalikult üleval siin!

Töötube saab läbi viia erinevate avatud tegevuste, malevate, laagrite, infopäevade, koolituste, aruteluõhtute jms raames ning kasutada igapäevase tööriistana vastavalt noorte huvidele ja vajadustele.

Töötubade juhendite eesmärk on toetada noorte informeeritust ja teadlikkust erinevatest võimalustest ning valikutest oma elu paremaks korraldamiseks. Töötubade juhendmaterjalid on viieteistkümnel erineval teemal fookusega noorteinfole, sh Teeviit noorteinfoportaali tutvustamine eri vanustes noortele.

Täielik töötubade teemade nimekiri:

 • õige ja vale info eristamine (sh veebiversioon),
 • vaimne tervis,
 • tõhusa õppimise nipid,
 • turvalt ja targaliselt nutiseadmes,
 • tervis: “Maga, söö, liigu ja mõtle paremini”,
 • rahatarkus,
 • noorte osalus,
 • mõeldes karjääri planeerimisele,
 • mida noorsootöö annab ja võimaldab?,
 • kuidas vägivalda ennetada,
 • kohalikud võimalused noortele,
 • kas sugu loeb?,
 • inspireeritult eesmärkide suunas,
 • tuleviku mina,
 • seksuaaltervis.

Töötuba on tööriist noortega töötavatele spetsialistidele noorteinfo temaatiliseks käsitlemiseks ning vahend info- ning meediakirjaoskuse arendamiseks. Töötube saavad materjalide toel ellu viia ka noored teistele noortele.

Loe lisaks:
Noorteinfo töötoad jõuavad 50 kohalikku omavalitsusse
Riin Luks: Millist infot noored päriselt vajavad
Noorteinfo töötoas saab rahatarkust õppida
Tõhusa õppimise nipid
Turvaliselt ja targalt nutiseadmes
Noorteinfo rahatarkuse töötoast
Noorteinfo Ida-Virumaal = infovajadus üle Eesti
Noortest lähtuv info läbi temaatiliste töötubade
Ära pelga veebikohtumist noortega ja noortele!
Üksi pole keegi

Lisainfo:
Riin Luks
Riin.luks@ank.ee
58083744

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames.