Noorteinfo töötuba kui tööriist noorte jaoks olulise info mõtestamiseks

Lisatud:15/09/2021

Riin Luks
Avatud noorsootöö arendusjuht

Noorteinfo töötubade juhendmaterjalid on avalikult üleval siin!

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Haridus- ja Noorteamet kutsuvad avatud noortekeskuste noorsootöötajaid, teisi noortega töötavaid spetsialiste ja noortekeskuste noori kasutama noorte jaoks olulise info mõtestamiseks temaatilisi töötube!

Töötube saab läbi viia erinevate avatud tegevuste, malevate, laagrite, infopäevade, koolituste, aruteluõhtute jms raames ning kasutada igapäevase tööriistana vastavalt noorte huvidele ja vajadustele. Lehelt leiab ka soovitused juhendmaterjalide kasutamiseks, toetavaid töölehti ning tagasiside andmise võimaluse.

Töötubade juhendite eesmärk on toetada noorte informeeritust ja teadlikkust erinevatest võimalustest ning valikutest oma elu paremaks korraldamiseks. Töötubade juhendmaterjalid on viieteistkümnel erineval teemal fookusega noorteinfole, sh Teeviit noorteinfoportaali tutvustamine eri vanustes noortele.

Töötubade juhendmaterjalid on koostatud teemadel, mis noortele huvi pakuvad või mille kohta enim infot otsitakse ja vajatakse. Näiteks arendatakse õige ja vale info eristamise töötoas kriitilise mõtlemise ja info mõtestamise oskust ning rahatarkuse töötoas õpitakse planeerima isiklikku eelarvet ja arutatakse säästmisvõimaluste üle. Noorteinfo portaali Teeviit teemakuude järgi pööratakse septembris suuremat tähelepanu noorte häälele kogukonnas ning oktoober on pühendatud vaimsele tervisele ja heaolule. Nende teemade esiletõstmiseks annavad ka juhendmaterjalid häid suuniseid. Noorte osaluse töötoas arutatakse, mis on osalus ja kuidas on võimalik osaleda; vaimse tervise töötoas saavad noored koostada teavitusmaterjale just nende jaoks olulise seotud infoga.

Töötubade juhendmaterjalid on mõeldud tööriistana noortega tegelevatele spetsialistidele: need aitavad algatada arutelusid, et toetada noort tema tuleviku planeerimisel ja iseseisvumisel. Töötubade sisu saab kohendada vastavalt sihtgrupile, noorsootöö-asutuse tegevuskavadele; neid saab kasutada koolitustel, laagrites, avatud noorsootöö tegevustes ja nii edasi.  Juhendmaterjalid annavad suuniseid, kuidas vastaval teemal infot leida ja selle usaldusväärsust hinnata ning palju lisamaterjale, millega noor saab iseseisvalt vajaduspõhiselt tutvuda.

Täielik töötubade teemade nimekiri:

 • õige ja vale info eristamine (sh veebiversioon),
 • vaimne tervis,
 • tõhusa õppimise nipid,
 • turvalt ja targaliselt nutiseadmes,
 • tervis: “Maga, söö, liigu ja mõtle paremini”,
 • rahatarkus,
 • noorte osalus,
 • mõeldes karjääri planeerimisele,
 • mida noorsootöö annab ja võimaldab?,
 • kuidas vägivalda ennetada,
 • kohalikud võimalused noortele,
 • kas sugu loeb?,
 • inspireeritult eesmärkide suunas,
 • tuleviku mina,
 • seksuaaltervis.

Töötuba on tööriist noortega töötavatele spetsialistidele noorteinfo temaatiliseks käsitlemiseks ning vahend info- ning meediakirjaoskuse arendamiseks. Töötube saavad materjalide toel ellu viia ka noored teistele noortele.

Loe lisaks:

Noorteinfo töötoad on abiks ka ainetundides
Noorteinfo töötoad jõuavad 50 kohalikku omavalitsusse
Riin Luks: Millist infot noored päriselt vajavad
Noorteinfo töötoas saab rahatarkust õppida
Tõhusa õppimise nipid
Turvaliselt ja targalt nutiseadmes
Noorteinfo rahatarkuse töötoast
Noorteinfo Ida-Virumaal = infovajadus üle Eesti
Noortest lähtuv info läbi temaatiliste töötubade
Ära pelga veebikohtumist noortega ja noortele!
Üksi pole keegi

Lisainfo:
Riin Luks
Riin.luks@ank.ee
58083744

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames.