Noortekeskuste tegevuste uuring eriolukorra ajal

Lisatud:11/05/2020

Head Avatud Noortekeskuste esindajad!

Palume Teid osalema küsimustikus. Küsimustik on koostatud Tartu Ülikooli Narva kolledži uurimisprojekti raames. Projekti eesmärgiks on analüüsida viiruse tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra ja sellega seotud piirangute mõju noorsootööle avatud noortekeskustes. Teie vastused on olulised, sest need annavad väärtuslikke teadmisi.

Teaduslikel eesmärkidel läbiviidavat projekti teostab Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö õppekava meeskond, vajadusel saate lisainfot Maria Žuravljovalt Maria.Zuravljova@ut.ee.  Küsimustikule vastamine on anonüümne, kui vastustes peaks ilmnema sisu, mis võib olla seostatud konkreetse inimesega, tagatakse andmeid analüüsides konfidentsiaalsus.

Küsitlustulemusi analüüsitakse ainult statistiliselt üldistatud kujul. Palume küsimustikule vastata ühel töötajal kogu noortekeskuse kohta (soovitavalt juht).
NB! Noortekeskuste puhul, mille all tegutseb mitu struktuuriüksust või mis tegutseb erinevates tegutsemiskohtades sh noortetubade vm nimetuse all, palume vastata igal struktuuriüksusel/tegutsemiskohal võimalusel eraldi.

Küsimustik asub siin https://survey.ut.ee/index.php/769556?newtest=Y&lang=et

Aitäh!