Noortevaldkonna arengukava 2020+ tuleb eraldiseisvana

Lisatud:19/09/2019

27.06. 2019 saatsid Eesti noortevaldkonna katusorganisatsioonid ühispöördumise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile ning kantsler Mart Laidmetsale, et avaldada toetust ja tunnustust uue perioodi 2021˗2035 noortevaldkonna arengukava väljatöötamisprotsessi algatamise eest. Pöördumisele on alla kirjutanud Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Skautide Ühing.

Saabunud on vastuskiri ministrilt, mis kinnitab, et 5. septembri valitsuskabineti nõupidamisel otsustati, et Noortevaldkonna arengukava tuleb eraldiseisvana ka uuel strateegilise planeerimise perioodil. Noortevaldkonna uue perioodi arengukava väljatöötamisprotsess annab võimaluse ühiselt järgmiseks perioodiks sihte seada ja noortepoliitiline kokkulepe saavutada. Jätkatakse uue arengukava puudutavaid diskussioone noortevaldkonna laiapõhjalisees töörühmas, kuhu oodatakse ka Eesti ANK panust.

Uut strateegilist perioodi ettevalmistades on minister tugevalt seisnud selle eest, et lähtutaks OECDsoovitusest planeerida noortevaldkonda eraldiseisva arengukava kaudu ning oleks võimalikseni saavutatud hoida ja edasi arendada. Kuna demograafilises olukorras jääb noorte võimalus ümbritsevat elu kujundada väiksemaks,  peetakse oluliseks noortepoliitika edasist arengut, kus fookuses on noored tervikuna kõikide elualade sekkumistes.

Loe vastuskirja siin.

Loe saadetud pöördumist siin.