Noortevaldkonna esindajad andsid presidendile ülevaate noorsootöö väljakutsetest

Lisatud:25/01/2017

PRESSITEADE

24.11.2016

President Kersti Kaljulaidiga esmakordselt kohtunud noortevaldkonna katusorganisatsioonid soovivad noortega seotud teemadele ühiskonnas senisest suuremat tähelepanu.

 

Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL), Huvikoolide Liidu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (EANK) ja Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) esindajatega kohtunud president sai valdkonna hetkeseisust, väljakutsetest ja tulevikuperspektiividest põhjaliku ülevaate ning andis enam kui 280 000 Eesti elanikuga tegelevale valdkonnale tuge ja hüva nõu.

ENLi juhatuse esimehe Ivo Visaku sõnul on presidendi sõnal on ühiskonnas suur jõud, mis saab aidata noortele suunatud teemadele varasemast enam tähelepanu tõmmata.

“Ainuüksi fakt, et president oma ametiaja nii varases etapis noortele tähelapanu pöörab, lisab noorteorganisatsioonidele ja noorsootöötajatele tublisti motivatsiooni ja enesekindlust pingutada selle nimel, et noored oleksid oma võimalustest teadlikumad ja iseseisvamad,” ütles Visak. “Meie ees seisab mitmeid väljakutseid. Näiteks on oluline, et haldusreformi käigus tekkivates uutes valdades säiliks noorte osalusvõimalus läbi noortevolikogude ja noorsootöö kvaliteet ei kannataks.”

EANKi tegevjuht Heidi Paabort lisas, et noorte osalusvormid võivad olla väga erinevad, ajas kiirelt muutuvad ning noortekeskustel, huvikoolidel ja noorsootöötajatel peab olema valmisolek ning võimekus erinevaid lähenemisi märgata ja toetada.

“Noorsootöö lähtub põhimõttest, et noortel peavad olema kõikjal võrdsed ja mitmekesised võimalused enese arendamiseks, vaatamata nende elukohale või eripärale. Noorte arvamuse, vajaduste ja soovidega tuleb arvestada,” ütles Eesti ANK juhatuse eesimees Kerli Kõiv. “Selle võimekuse tagamiseks peavad riik, kohalikud omavalitsused ja kolmas sektor tihedalt koostööd tegema. Koos riigiga on kasvanud ja arenenud ka noorsootöö katusorganisatsioonid, kellel on võimekus varasemast enam võtta ülesandeid ja vastutust.”

Huvikoolide Liidu esindaja Signe Söömer tõstis probleemina esile noorsootöö projektipõhisust mõnes spetsiifilist sekkumist vajavas valdkonnas ja sihtgrupis, mis ei taga alustatu jätkusuutlikkust.

“Projektide abil luuakse olulisi algatusi, kuid ajutise rahastuse tõttu ei ole paljudel töötavatel lahendustel võimalik püsima jääda. Erivajadustega noorte kaasamise puhul näeme seda kahjuks eriti sageli,” ütles Söömer. “Samas on huvikoolide arv kaheksa aastaga kahekordistunud ja neis õpetatavad valdkonnad mitmekesistunud ning laienenud.”

Noorsootöötajate kogu eestvedaja Ilona-Evelyn Rannala toonitas, et Eesti ühiskond peab mõistma, et koos formaalse ehk kooliharidusega on noorte arengus oluline roll mitteformaalõppel, kus noor saab end arendada valdkondades, mis talle enim huvi pakuvad.

“Formaalne ja mitteformaalne õpe ei tohi olla konkureerivad, vaid peaksid olema senisest tihedamalt ja teadlikumalt seotud. Koos sellega aga peab ka noorsootöötajaid rohkem tunnustama ja väärtustama,” ütles Rannala.

Vabariigi President Kersti Kaljulaid tänas noorteorganisatsioone valdkonnast põhjaliku ülevaate andmise eest ja lubas tulevikus noortega seotud teemadele tähelepanu juhtida.

“Noortevaldkonnas tehakse igapäevaselt tööd selle nimel, et meie tulevik, praegused noored, saaksid end arendada mitmekesiselt, neil oleks toetav võrgustik ja nad saaksid ja oskaksid enda eest seista ning oma huve kaitsta. See on oluline ja tänuväärne töö ning loodan, et ka ühiskonnas märgatakse ja tunnustatakse seda,” ütles president Kaljulaid.

Eestis on 285 155 noort ehk elanikku vanuses 7-26. Neist noorsootöös osaleb hinnanguliselt 50%. Eestis on umbes 15 000 noorsootöötajat, nende hulgas ka huvikoolides töötavad juhendajad (nt treenerid).

Noorsootöö hõlmab endas mh avatud noorsootöö meetodit ja mobiilset noorsootööd, noorteinfot, huviharidust ja –tegevust, laagrite tegevust,  noortemalevaid ning muid konkurentsivõime ja tööhõivelisuse parandamiselele suunatud meetmeid, noorsootööd koolis, omaalgatuse toetamist ja ettevõtlikkuse arendamist, noorte osalust otsustamises, noorteühinguid japalju muud.

 

Lisainfo

 

Heidi Paabort

Kerli Kõiv

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

ank@ank.ee, 58091010

 

Ivo Visak

Eesti Noorteühenduste Liit

ivo@enl.ee

 

Signe Söömer

MTÜ Huvikoolide Liit

signe.soomer@teec.ee

 

Ilona-Evelyn Rannala

Eesti Noorsootöötajat Kogu

info@eny.org.ee