Nopi Üles jagab stipendiume

Lisatud:09/10/2017

Nopi Üles on noorte omaalgatuslike ja kogukonda arendavate ideede projektikonkurss. Sel sügisel alates 9.oktoober – 27.oktoober on avatud lisataotlusvoor lõimumise eri, kuhu oodatakse ideid, mis on suunatud Eestis elavatele muu keele- ja kultuuriruumiga inimestele või on ideed teostatud koos muukeelsete noortega.

Sihtgrupiks on eesti noored, kes teevad koostööd muukeelsete noortega; muu keele- ja kultuuriruumiga noored; ümberasumise tõttu saabunud pagulased; rahvusvaheliste töötajate lapsed jne.  Sobivad ideed on näiteks erinevate paikade külastamine, koostöö erinevate noortekeskuste ja koolide vahel, materjalide tõlkimine, sündmuste ja koolituste korraldamine jne. Tähtis on, et idee arendaks  kogukonda ja oleks kasulik pikemas perspektiivis, kuid samas soodustaks lõimumist.

Toetatakse 20 erinevat noorte algatust 2000 euroga. Kõik noored saavad projektide elluviimisel nõustamist, üheskoos arutatakse läbi ka idee sobivus või mittesobivus ja antakse vastavalt soovitusi. Projektimeeskonda peab kuuluma vähemalt 2 noort. Projektis osalejatest vähemalt 30% on muu keele- ja kultuuriruumiga noored.

Taotlusprotsess on lihtne: üles tuleb filmida videolõik või luua poster, mis kirjeldab omaalgatuslikku ideed. Poster- ja videotaotlused laadikse Nopi Üles Facebook´i lehele, kus peavad kogukonna poolt kokku saama 200 meeldimist. Kui 200 toetushäält on koos, saab alustada idee elluviimisega. Kui meeldimisi kokku ei saa, otsustab idee toetamise või mittetoetamise projektikomisjon.

Taotluseid ootame perioodil 9.oktoober-27.oktoober. Tegevused peavad olema elluviidud 30.oktoober – 15.detsember.

Lisainfo:

riin.luks@ank.ee

58083744