„Nopi Üles“ programm on muutnud sadade Eesti noorte kogukondade elu

Lisatud:31/01/2021

Riin Luks

Aastatel 2019−2020 viisid Eesti noored „Nopi Üles“ programmi toel ellu 122 ideed, millega suurendati oma kogukonna heaolu ning loodi uusi tegutsemisvõimalusi ka Eesti kõige kaugemates nurkades.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) eestvedamisel ja Euroopa Sotsiaalfondi toel käivitunud programm „Nopi Üles“ alustas noorte ideede toetamist juba 2016. aastal. Praegu on elujõuliseks saanud sadu kogukonna heaolu suurendavaid projekte, nende hulgas ellu viidud sadu uusi algatusi, parandatud avalikus ruumis asuvaid objekte, tõstetud noorte teadlikkust erinevatel olulistel teemadel (näiteks vaimne tervis) ja toodud kogukondadesse uuenduslikke tegutsemisvõimalusi. Selle kõige tulemuseks on noored, kes tunnevad oma kogukonnaga tugevamat sidet ning on ühiskondlikult aktiivsemad.

Osa võttis tuhandeid noori

Tegevustest sai kahel aastal osa tuhandeid noori üle Eesti. Oluline on ka see, et aasta-aastalt tõusis projektide kasusaajate arv − jätkusuutlikkus on omaalgatuste puhul oluline. Noored märkasid, tõid kitsaskohad välja, panustasid isiklikku aega ning mõtlesid seejuures laiema kogukonna ja tulevaste kasutajate peale. Kui omaalgatuste üks oluline osa ongi oma panuse andmine, siis teine tähtis väärtus on aina nooremad ettevõtlikud ühiskonnaliikmed, nagu ütlevad noored ise: „Soovitame soojalt osaleda sellel või selle taolistel konkursitel, mille läbi rikastuvad meie kogukonnad ja kus iga indiviid saab kogeda taoliste projektide läbiviimist – see on hädavajalik loominguliseks eneseteostuseks kui ka uute töökohtade, uute unistuste loomiseks äärealadel elavate noorte inimeste eludesse.“ Ükski otsustaja, ettevõtja või juht ei oska, tea ega julge samuti kõike kohe, aga noore jaoks on tähtis teada, et ettevõtlikkust saab arendada.

„Nopi Üles“ programm lähtub noortest − igast noorest vanuses 7−26 eluaastat olenemata sellest, kus ta elab. Programmi ajal oli igale noorele algusest lõpuni toeks nõustaja, kusjuures eranditult kõik noorterühmad said oma idee koos nõustajaga detailsemalt läbi arutada ning õppida tundma projektiloogikat ja ka juriidilisi lepinguid, sest iga etapp on oluline. Kus tarvis, olid noortele lisatoeks ka kohalikud noorsootöötajad ja juhendajad. Nende panus on hindamatu, aga seda ei saa eeldada igas piirkonnas. Nõustamised toimusid veebi teel, tänu sellele said noored programmist osa võtta olenemata asukohast või liiklemisvõimalusest. Tähtis on meeles pidada, et head ideed ja aktiivsed noored ei ole vaid tõmbekeskustes − iga noore silm lööb särama, kui talle võimalus anda. Usaldus noorte vastu tagas õppimisvõimaluse, sest eksida on ju inimlik ja kogemus õpetab. Seda tõestab ilmekalt see, et kõik 122 alustatud projekti viidi edukalt lõpuni ja seda vaatamata COVID-19 mõjudele. Kohanemine, digiteadmised, loovad lahendused… programm näitas, et kõiges selles peame hoopis noorte poole vaatama ja neilt õppima.

Ülevaade noorte projektidest

Rõõmu teeb, et „Nopi Üles“ programmi juurde leidsid tee ka noorsootöö võimalustest tihti eemale jäävad noored, sealhulgas üle 20-aastased. Programmis osales üllatavalt palju 20-aastaseid ja vanemaid noormehi, kes panustasid just väiksemate noorte heaks. Heade näidetena võib siin tuua muusika salvestamise võimalused Sännas ja Kohilas, jalgpalli arendamise Sakus ja Värskas, jäähokiväljaku rajamise Tõrvas, trummiringi loomise Tartus, raskejõustiku populariseerimise Elvas, töökoja rajamise Viljandis… Kaasatud oli ka väiksemaid maapiirkondi, kes varem polnud projekte läbi viinud (näiteks Lehola, Kõmsi, Vao). Rõõmustav on, et Pärnumaal Lääneranna vallas asuva Kõmsi noorte algatus andis hoogu kohaliku noortetoa loomisele. Kohalik omavalitsus nägi noorte vajadusi ja aktiivust ning usaldus tekkis kiiresti. Huvitav projekt oli „Eakate päev“, mille eesmärk oli noorte teadlikkuse tõstmine eakate heaolust. Tõsi, koroonakriisi tõttu tuli plaane osaliselt muuta, hooldekodusse küllamineku asemel saatsid noored eakatele omaloomingulised maalid.

Edukas projekt võib viia ettevõtte loomiseni. Näiteks sel aastal algatas üks noormees harjumuste märkmiku tootmise. See oli üle-eestiline projekt ja märkmike müügist saadud raha (üle 3000 euro) läks heategevuseks, kuid tema algatusest sai ühtlasi alguse ettevõte!

Nopi Üles fondi toel valminud märkmik, noor projektijuht Robin Pass

Tänu programmi lihtsusele on jõutud ka Ida-Virumaa vene kogukonnani – „Nopi Üles“ fond ei nõudnud mahukaid kirjalikke vorme ja see vähendas keelebarjäärist tingitud kartusi. Aastate jooksul on osalejaid olnud igast nurgast: Saaremaalt Võru metsadeni ning Ida-Virumaalt Häädemeesteni. Esile tahaks tõsta kõiki läbi viidud projekte, kuid kuna 2020. aasta oli koroonaviiruse leviku tõttu eriline, on ka selle aasta algatused väärt erilist kiitust (vaata tänavuste projektide nimekirja artikli lõpus).

„Nopi Üles“ ei jätku senisel kujul

Aastal 2021 ei jätka „Nopi Üles“ programm ESF perioodi lõppemise tõttu rahalise toetuse eraldamistega, kuid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus pakub endiselt nõustamisi, töötubasid ning noorte ettevõtlikkuse, projektide, algatuste, eesmärkide seadmise jms koolitusi vajaduspõhiselt. Noored on   öelnud, et paljud mõtted ei vajagi raha, vaid toetavat täiskasvanut, kes teab suunata, aitab luua kontakte ja peegeldada vajadusi. Samuti on noorte omaalgatuslike ideede toetamine jätkuvalt riiklik prioriteet noorsootöös, näiteks on võimalik saada toetust Ideeviit projektifondi kaudu.

Noored loovad kogukonna heaks ja siinkohal on paslik vaadata ka kohaliku omavalitsuse poole. Näiteks on tõstatud ikka ja jälle erinevates piirkondades küsimus, kuidas noori pärast õpinguid või muid tegemisi kodukanti tagasi „meelitada“. Siin kehtib lihtne loogika: see ei juhtu ainult kortereid pakkudes või rohkem noorteüritusi korraldades. Küll aga tulevad nad 26-aastasena või vanemana tagasi siis, kui neid oodatakse; kui nad oskavad-teavad, kust alustada, sest neil on olnud positiivne ja toetatud edukogemus; kui nad on piisava ettevalmistusega, et ise ettevõte või töökoht luua. Ettevõtlikkusel ei ole vanusepiirangut, aga ei saa eeldada, et 15-aastane teab sama, mida 40-aastane. Ettevõtlikkus on harjumus, mis tekib ajaga. Ja mida varem alustada, seda parem!

Seega mõtelgem, hinnakem ja küsigem: millised noortele sobivad võimalused on meie piirkonnas loodud noorte ettevõtlikkuse arendamiseks? Kas neil on samad tingimused nagu aastaid tegutsenud projektitoetuste taotlejatel või on loodud eakohased vastava toetussüsteemiga meetmed? Kas mõistetakse, et noorte omaalgatuse toetamine kohalikult tasandil loob nii noorele, kohalikule omavalitsusele kui ka kogukonnale mitmekülgset väärtust nii lähi- kui ka kaugemas tulevikus?

Kõigi noortealgatuste kokkuvõtteid saab lugeda veebis aadressil https://ank.ee/nopi-ules/.

Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi „Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

INFOKAST

Noorte algatused erakordsel 2020. aastal (tähestiku järjekorras):

Arvamustuba 2020 Järvakandis, Audru piljard, Eakate Päev, Harjumuste märkmik Suudan.Muudan.Saavutan, Elva iluprojekt, Elva digipoksi trennid, Elva kohvikutepäev, Haapsalu kangoojump, Hageri discgolfirada, HUUBi muusikaprojekt, HUUB videomängud, Keila noorteinfo läbi KeilaTV, Keila vaimse tervise töötoad, Kohila muusikastuudio loomine, Kohila turniirid ja filmiõhtud, Koonga jõusaali loomine, Kivi-Vigala tubased mängud, Kõmsi video- ja fotograafia, Lehola discgolfi raja loomine, Muhu nutivabad tegevused, Narva Gap Year, Obinitsa lauatennis, Ohtu lauatennis, Orissaare DJ-töötoad, “Pagasitäis praktikat” e Viljandi töökoda, Paide tänavakunst, Põhja-Tallinna kokandus, Rõuge FIFA-turniirid, Saaremaa mobiilse ilutoa koolitused, Saaremaa pop-up kokakool, Saku välijalgpall, Salme välitegevused, Sillamäe kokandus, Suure-Jaani puutööring, Sänna muusikasalvestamine, Tartus ettevõtlikkuse arendamine “Edasi edule”, Tartu Forseliuse Kooli mängudeala, Tartu trummiring, Tõrva raadioteater, Türi sotsiaalmeedia koolitused, Ulila mängud, Ulila vaimse tervise koolitused, Uulu valgustehnika oskused, Vao mänguväljak, VitaTiim Narva kokanduskogukond, Võiste turniirid, Võru iluprojekt, Väike-Maarja WRC, Värska mängude laegas, Väätsa kokandusering, Väätsa muusikastuudio.