PickUp – Briti Eri ootab taas noorte ideid

Lisatud:04/03/2019

Projektikonkursi „PickUp- Briti Eri“ eesmärk on toetada erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte kogukonda arendavate omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist. Nimetatud konkursi kaudu omandavad noored uusi oskusi, saavad uusi kogemusi, arendavad ettevõtlikust panustades kogukonna ellu ning seda koostöös teistest kultuuriruumidest pärit noortega.

Tegevuste tulemused aitavad edendada noorte aktiivset eluhoiakut, mille läbi noored panustavad kogukonna arengusse. Seeläbi tõuseb noorte teadlikkus ühiskonnas toimuvast ning suureneb ka valmisolek vabatahtlikult tegutseda. Alaeesmärk on eesti kultuuri ja keskkonna tundma õppimine läbi erinevate tegevuste.

Tegevuste sihtgrupiks on noored vanuses 7-26 üle Eesti, kes on moodustanud vähemalt 3-liikmelise grupi, lisaks nende tugiisikud, mentorid ja juhendajad.

Projektikonkursi raames toetatakse kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste elluviimist. Toetuse alla kuuluvad kaks erinevat tegevusformaati- koostöö erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte vahel ja eesti või vene kultuuri tutvustamine läbi erinevate tegevuste.

Projektid vastavad nõuetele, kui projektiidee on välja töötatud ning projekti tegevused ja aruandlus läbi viidud noorte poolt.

Projektikonkursi eelarve on 15 000 EUR. Tegevusi rahastatakse Briti Nõukogu poolt.

Maksimaalselt saab taotleda 1000€ projekti kohta.

Projektikonkursi väljakuulutamise aeg on 04.03.2019 taotluste esitamise tähtajaga 24.03.2017. 25.03-08.04.19 toimub Facebook´i hääletus, kus osalevad kõik tingimustele vastavad postertaotlused. 5 enim toetushääli kogunud ideed saavad automaatse  rahastuse idee elluviimiseks. Lisaks valib projektikomisjon välja veel 10 toetusesaajat. Rahalised kulutused peavad olema tehtud (sh aruanne esitatud) hiljemalt 30. september 2019.

Konkursi tulemused avaldatakse Eesti ANK Facebooki lehel.  Osalejaid teavitatakse kirjalikult hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast rahastusotsuse selgumist.

PickUp juhend on leitav SIIT!

Lisainfo saamiseks kirjuta pickup@ank.ee või helista numbril 58083744