Positiivse vaimse tervise hoidmine töökohal Viljandi Avatud Noortetoa näitel

Lisatud:05/10/2021

Ege Enok
VANT juhataja

Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks.

Terviseinfo portaalist võib lugeda, et positiivne vaimne tervis ehk vaimne heaolu on vahend, mis on vajalik üldise heaolu saavutamiseks, kuna aitab suhestuda ja kohaneda ümbritseva keskkonnaga, seda tajuda, mõista ja tõlgendada ning vajadusel muuta. See võimaldab kogeda elu tähenduslikuna ja olla loominguline ning produktiivne ühiskonnaliige.

Viljandi Avatud Noortetoa igapäevaselt koos töötavas meeskonnas on kuus inimest. Lisaks veel treenerid ja juhendajad, kes huviringe läbi viivad. Siin näited, mida me teeme, et hoida oma positiivset vaimset tervist töökohal:

 • Igal nädalal toimuvad meeskonnakoosolekud ning Dixiti kaartide abil ja muid meetodeid kasutades alustame alati sellest, et kõik jagavad, kuidas neil läheb. Võib öelda, et see on meie koosolekutel sageli kõige pikem, ent oluline osa;

 • Igal nädalal oma nädala võidu/taipamise/rõõmu jagamine. Me kasutame meeskonnaga tööteemadel ka Facebooki gruppi, kuhu igal esmaspäeval ilmub postitus, mille alla igaüks saab jagada enda nädala töövõitu, taipamist, kogemist või rõõmu. See on miski, mis paneb nädalale tagasi vaatama, hetki jagama ja analüüsima;
 • Igal kuul tööalase eesmärgi seadmine ja selle analüüs. Kõige paremini aitab mõtteid koondada ja fookust hoida see, kui mõtted on reaalselt välja kirjutatud. Võlujõu annab seegi, kui neid mõtteid teistega jagada. Iga kuu alguses jagame, millele tähelepanu pööratakse; mis on eesmärk ja soov tööalaselt ära teha. Kuu lõpus aga vaatame, kuidas läks;

 • Igakuisel meeskonnakoosolekul hindame, mis kuu jooksul meie tegemistes hästi on läinud ja mida saaks veelgi paremini teha;

 • Kord kuus enesearengupäeva kasutamise võimalus. Praegusel ajal on infot, podcaste, raamatuid, artikleid jms meeletult. Sageli ei jõua tööpäeva jooksul isegi infokirjadesse süveneda. Seetõttu on meie meeskonnal võimalus võtta igas kuus üks päev, kus süveneda huvipakkuvasse ja jagada siis teistele lühikest kokkuvõtet sellest;

 • Igal kuul individuaalsed vestlused. Usun, et tänu Eesti ANK-ile, tänu kellele sain aastaid tagasi osaleda Anne Õuemaa juures coachingu sessioonidel ja tänu Viljandimaa Arenduskeskuse korraldatud coachiva juhtimise koolitusele, olen jõudnud selleni, et võtan igal kuul aega, et iga meeskonnaliikmega vestelda;
 • Iga hooaja lõppedes toimub ka end ja oma tööd puudutav eneseanalüüsivestlus;

 • Igal aastal ühineb meie meeskonnaga välisvabatahtlik, teadvustame meeskonnatöö toimimist ja jagame, mida keegi meist meeskonda toob, mida soovib endas arendada, millist tuge vajab või millal kogeb meeskonnas stressi. Sellele tuginedes teeme ühised kokkulepped ja paneme kirja ka tegevused, mida meeskonnana koos soovime töövälisel ajal teha. Nii tähistame igal aastal jõule jm tähtpäevi. Mõtteid töölehtede kasutamiseks saab SIIT;

 • Juba mitmeid aastaid oleme koos meeskonnaga 1. mail ümber Viljandi järve kõndinud;

 • Oleme võtnud osa ka heategevuslikest kampaaniatest ja panustanud loomade varjupaiga toetuseks; annetanud hügieenitarbeid abivajajatele solidaarse naistepäeva raames; korjanud linna tänavatelt prügi; meisterdanud vaprusehelmeid ja piparkooke koos noortega nii vähihaigetele lastele kui maakonna eakatele ja teinud oma riidekappides tühjendust ning andnud asjadele uue elu kellegi teise juures;

 • Oleme kogu meeskonnaga läbinud Peaasi.ee vaimse tervise esmaabi andjate koolituse ja peame väga lugu vaimse tervise hoidmisest. Kevadel, mil suundusime tööle distantsilt, toetas meid see, et tegime endast hoolivad kokkulepped ja kutsusime kõiki üles iga päeva vähemalt 20 minutit õues veetma ja sellest fototõestuse postitama meeskonna gruppi.

Viljandi Avatud Noortetoa (VANT) tiim