Projektikonkurss “PickUp” alustab taas

Lisatud:28/08/2017

Projektikonkursi „PickUp- Briti Eri“ eesmärk on toetada erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte kogukonda arendavate omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist. Nimetatud konkursi kaudu omandavad noored uusi oskusi, saavad uusi kogemusi, arendavad ettevõtlikust panustades kogukonna ellu ning seda koostöös teistest kultuuriruumidest pärit noortega.

Tegevuste tulemused aitavad edendada noorte aktiivset eluhoiakut, mille läbi noored panustavad kogukonna arengusse. Seeläbi tõuseb noorte teadlikkus ühiskonnas toimuvast ning suureneb ka valmisolek vabatahtlikult tegutseda. Alaeesmärk on Eestimaa tundma õppimine läbi erinevate tegevuste.

Tegevuste sihtgrupiks on noored vanuses 7-26 üle Eesti, kes on moodustanud vähemalt 3-liikmelise grupi, lisaks nende tugiisikud, mentorid ja juhendajad. Fookus on suunatud Harjumaa, Ida-Virumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Lääne-Virumaa erinevate rahvuste noortele koostööks, kuid kes võivad kaasata ka teiste maakondade noori.

Projektikonkursi raames toetatakse kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste elluviimist. Toetuse alla kuuluvad kaks erinevat tegevusformaati- koostöö erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte vahel ja tegevuste korraldamine, mis kaasavad ka teiste maakondade noori. Esimese formaadi korral on maksimaalne taotletav summa 500 eurot, teise puhul 1000 eurot.

Projektid vastavad nõuetele, kui projektiidee on välja töötatud ning projekti tegevused ja aruandlus noorte poolt läbi viidud.

Projektikonkursi eelarve on 16 000 EUR. Tegevusi rahastatakse Briti Nõukogu poolt.

Projektikonkursi väljakuulutamise aeg on 28.08.2017 taotluste esitamise tähtajaga 18.09.2017. Rahalised kulutused peavad olema tehtud (sh aruanne esitatud) hiljemalt 31. märts 2018. Tegevused võivad jätkuda.

Konkursi tulemused avaldatakse Eesti ANK Facebooki lehel. Osalejaid teavitatakse kirjalikult hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast rahastusotsuse selgumist.

Lisainfo saamiseks kirjuta pickup@ank.ee

Konkursi juhendi leiad siit.