Saame tuttavaks – Eesti ANK tegevjuht Kadi Laaneots

Lisatud:12/04/2022

Jaanuari algusest alustas Eesti ANK uue värske energiaga ja uue tegevjuhiga. Meie endine ESK koordinaator ja rahvusvaheliste suhete juht Kadi Laaneots on 2022 aasta algusest ametlikult Eesti ANK tegevjuht ja saanud nüüdseks mõned kuud töösse sisse elada.

Esitasime Eesti ANK meeskonnaga Kadile mõned küsimused. Nii on meil kõigil võimalik veidi rohkem teada saada, kes Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eesotsas tegutseb ja mis tema lähima aja plaanid on! 🙂

Millal ja kuidas otsustasid alustada noorsootöö teekonda?

Minu noorsootöö teekond sai alguse veel ennem, kui ma tegelikult aru sain, mis see noorsootöö üldse on ja kuidas seda tehakse. Seitsmenda klassi lõpus läksin sõbranna kutsel temaga kaasa Kodutütarde suvelaagrisse ja seal oli võimalik ka Kodutütreks astuda. Mina oma tavalise „mis-seal-ikka“ suhtumisega seda ka tegin, kuigi ega ma väga midagi Kodutütardest või Kaitseliidust sel hetkel ei teadnud. Pärast seda käisin mõned korrad koondustel ja laagrites, peamiselt seetõttu, et meie rühmavanem oli noori kaasav ja andis kõigile võimaluse laagrites mingite tegevuste eest vastutada või ise korraldada. Mulle selline lähenemine meeldis. Põhikooli lõpus pakuti mulle võimalust ise uue rühma loomisel abiks olla ja kui tollane rühmavanem välismaale õppima suundus, jäi rühm minu hoole alla. Nii ma seal olin oma 20 noorega ja gümnaasiumi õpingute kõrvalt neile koonduste ettevalmistamine, laagrite korraldamine ja lihtsalt nendega erinevatel teemadel vestlemine oli mu lemmik tegevus. Selline tagant järgi õpitud tarkus ja ahhaa moment tuli ülikooli õpingute ajal, et see seal oligi juba noorsootöö tegemine ja mul on hea meel, et mu esimesed noorsootööalased eeskujud olid suurepärased. Kaitseliidu kaudu sain ka oma esimesed rahvusvahelise noorsootöö kogemused ning selleks hetkeks, kui mul tekkis võimalus noorsootöötajana noortekeskuses tööle asuda, oli mul juba päris hea noorsootöö põhi all.

Millal taipasid, et noorsootöö on sinu suund? Räägi oma lugu.

Ma arvan, et minu Kodutütreks olemise teekond ongi tervikuna üks suur lugu, mis aitas mul jõuda teadmiseni, et noorsootöö on minu tassike teed. Õigem on vist selle kohta öelda isegi peatükk või raamat, saadud kogemused ja võimalused on ikka tohutud. Siinkohal kiidan väga näiteks Kaitseliidu kooli kursuseid ja tollast Tartu Kodutütarde meeskonda, suure tõenäosusega ilma nendelt saadud kogemusteta ma noorsootööni jõudnud ei oleks. Kõigist nendest kogemustest on eredamalt meeles just mitmed rahvusvahelised võimalused (näiteks kuu aega vabatahtlikuna Inglismaal Politsei Kadettidega seikluskasvatustöö tegemine, USA-s ja Kanadas toimunud Kajaka salga juhtimisalased koolitused, strateegilised Erasmus+ koostööprojektid, mida mul oli võimalus juhtida jne) ning Kaitseliidu kooli instruktori kursus, kus instruktoriks olemise oskuste kinnistamiseks SAHKK meetodil neljale mehele porgandi koorimist õpetasin. See oli ka koht, kus ma esimest korda sain aru, et õpetamise sisust olulisem on see, milliste meetodite abil õppimine toimub. Samuti ka vastupidi, oma ala professionaaliks olemine ei taga veel seda, et teadmisi ka teistele edasi anda oskame. Need kaks alustala on mind noorsootöös saatnud sellest hetkest saadik ja tunnen, et aidanud nii mitmeski olukorras noortega hea klapi saavutada.

Kuidas sai sinust Eesti ANK tegevjuht?

Lühike vastus oleks vist, et tekkis võimalus ja otsustasin sellest kinni haarata. Tegelikult aga oli mul kohati isegi harukordne võimalus sellesse rolli kasvada. Tulin Eesti ANK-i tööle 2019. aasta lõpus, sel hetkel poole kohaga ESK (Euroopa Solidaarsuskorpus) koordinaatorina. Mõne aja pärast tekkis vajadus ka bürooinimese järgi ning nõnda panin kaks tööd kokku ja võtsin vastutuse Eesti ANK-i rahvusvahelise suuna ning kogu büroo poole eest. See andis mulle võimaluse Maiviga (tollane tegevjuht) tihedalt koos töötada ja Eesti ANK-i siseeluga ennast detailideni kurssi viia. Samuti algas siis ka minu tihedam suhtlus meie liikmete ja partneritega, töötasin läbi dokumente ja arengukavasid ning üleüldiselt nö investeerisin ennast Eesti ANK-i rohkem, kui ainult ESK ja rahvusvahelisel tasandil. Pärast eelmise tegevjuhi teisele tööle asumist võtsin mitmed tema varasemad kohustuse enda kanda ning kui eelmise aasta lõpus tegi juhatus mulle ettepaneku tegevjuhiks hakata, tundsin, et olen selleks valmis ja nii minust Eesti ANK tegevjuht saigi. Esimesed kuud on väga töised olnud ning iga päevaga õpin järjest rohkem, kui palju mul veel õppida on, kuid naudin iga hetke sellest. 🙂

Millised on sinu kolm prioriteeti Eesti ANK tegevjuhina?

See on päris hea küsimus. 🙂 Kohe nii praegu mõeldes on minu kolm:

  1. Eesti ANK liikmete aktiivsem kaasamine riiklikesse avatud noorsootööd arendavatesse tegevustesse;

  2. Rahvusvaheliste võimaluste teadlikum kaasamine Eesti ANK-i töösse;

  3. Avatud noorsootöö arengu toetamine kõigil tasanditel.

Eesti ANK tegevjuhina on hetkel minu nägemus prioriteetidest selline, samas teavitan endale selgelt, et need on ajas muutuvad ning aasta pärast võib see kolmik olla juba midagi muud. Noorsootöö on pidevas arengus ning eriti viimased aastad on selgelt näidanud, et palju ka kriisidest mõjutatud, seega minu kui tegevjuhi prioriteedid vastavalt sellele olukorda ka peegeldavad. Eesti ANK-il on loodud väga hea arengukava perioodiks 2021-2030, seega igal juhul on nii minu kui Eesti ANK-i prioriteedid sellest ka lähtuvad, et organisatsioon liiguks ühiselt seatud eesmärkide suunas.

Mis sind motiveerib? Mis sind hoiab inspireerituna?

Esimese ja peamisena minu meeskond ja inimesed mu ümber. Ma olev väga lihtsasti teiste eduelamustest nakatatav ja inspireerun inimestest, kes teevad seda, mis neile päriselt meeldib. Teisalt motiveerivad mind ka (käega katsutavad) tulemused. Mitte selles mõttes, et igal liigutusel peab grandioosne tulemus taga olema, pigem just pikaajalised protsessid ja arengutööd, mis kannavad vilja. Samuti ka ebaõnnestunud tulemused, oskus nendest õppida ja homme uuesti proovida on mind üllataval kombel juba noorest saadik päriselt inspireerinud (küsige kunagi noore Kadi bändilaagri idee kohta 😉 ). Noorsootöös inspireerivad mind kõige rohkem siiski meie noored. Nende siirus ja nutikus ja mu lemmik, südikus ja ninakus, on lihtsalt imeline kooslus silmi avavateks vestlusteks, noorte ideede elluviimiseks ja nende silmade läbi maailma kogemiseks.

Kuidas hoiad oma vaimset tervist?

Armastan jalutamist ja looduses viibimist, muusika kuulamist, raamatute lugemist, häid filme ja reisimist ning kultuuriruumidega tutvumist. Ühesõnaga kõike seda, mis minu tassi täidab ja igapäevasest argitegevustest eemale viib. Samas kõige selle keskel pean oluliseks leida 8/8/8 süsteemi tasakaalu ning üha enam õpin hindama üht head pikka und. 🙂

Millised teemad sind veel sütitavad? Mis on need „salateemad“, millega võiksid liikmed sinu poole pöörduda?

Mind tegelikult sütitab kõik, mis paneb inimesi tegutsema ja tegutsejatel silmad särama. Mina saan indu tegutsemiseks just inimestelt enda ümber, kui näen ja kogen tahtejõul tegutsemist ja motivatsiooni kasvu lihtsalt seetõttu, et see, mida tehakse, on kohe täitsa päris inimese enda südameteema. Seega minu poole võib pöörduda mistahes teemal, ükskõik kui hullumeelne see hetkel ka ei tunduks. Eriliseks kirsiks tordil on veel kõiksugu teemad, mis loovad võimalusi kaasata mitmeid partnereid ning panna erinevad valdkonnad noorte nimel koos töötama.

Kus näed ennast 3 aasta pärast? Kus näed Eesti ANK-i 3 aasta pärast?

Ma ei ole väga selline tulevikku vaatav ja unistav inimene, seega imelist õitsevat tulevikupilti siia maalima ei hakka. Küll aga soovin anda endast parima, et kolme aasta pärast saan sellele perioodile tagasi vaadata ja tunda uhkust Eesti ANK-i arengu üle. Tunda uhkust meie liikmete kogukonna üle ja hinnata noorsootöö arenguks loodud materjalide ja meetodite kasulikkust. Ja loodetavasti olen kolme aasta pärast ikka ise ka siin, et seda tagasivaadet teha. Loodetavasti natukene targema ja natukene kogenenumana, kui ma praegu olen.

Ärkad hommikul üles ja su ees on kuldkala, kes täidab kõik su soovid. Mis on see, mida soovid, et Eesti noorsootöös muutub?

  1. Iga inimene teab, mis on (avatud) noorsootöö. Vähemalt Eestis. 🙂

  2. Noorsootöötajad on väärtustatud igal tasandil. Me ei pea enam võitlema teemal, miks noorsootöö üldse vajalik on, kehtestatud on tasuvad noorsootöötajate palgamäärad ning töötajatel on piisavalt võimalusi puhkamiseks ja oma vaimse tervise hoidmiseks, et pidev töötajate vahetus pole enam probleem.

  3. Avatud noorsootöö on pidevas arengus. Vigadest õpitakse, inimeste vahetumine ja valdkondade struktuuride muutus ei tähenda protsesside nullist alustamist, vaid noorsootöö valdkond tervikuna on nii tugev ja hästi toetatud, et see peab vastu mistahes kõikumised.

Millist väärtust näed EANK-il noorsootöömaastikul Eestis?

Ma arvan, et 21 aastat tagasi vajaduspõhiselt loodud organisatsioon kannab seda sama väärtust ja vajadust tänaseni. Eesti ANK on eelkõige hääl ja käepikendus kõigile avatud noortekeskustele, kes soovivad ühiselt nähtud ja kuuldud olla. Aastate jooksul on fookussunnad küll muutunud, alguses rohkem keskuste loomise toetamine, siis tegutsemistingimuste parendamine ja toetamine ning nüüdseks peamiselt tõenduspõhiste meetodite rakendamise toetamine, kuid põhirõhk on tänaseni sama – oleme üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mille eesmärgiks on Eesti avatud noortekeskuste võrgustiku arendamine ja liikmete toetamine ning nende hääle kuuldavaks tegemine. Loodan seda väärtust kõigis ka tulevastes tegevustes edasi kanda.

Mis on see esimene eesmärk, mida tegevjuhi rollis täita soovid?

Selline täitsa kohe esimene eesmärk on kindlasti efektiivselt töösse sisse elamine ja Eesti ANK-i hea toimimise tagamine. Sealt edasi juba peagi toimuva kevadise üldkoosoleku kordaläinud toimumine ning kohe kohe jõuab kätte ka kaua oodatud Eesti ANK juubeli tähistamine. Ühesõnaga graafik on tihe, aga samas selline ootusärev tunne on ka sees, mul on hea meel, et olen saanud juba praegu mitmete liikmetega kohtuda, samas kõik eesootav annab mulle võimaluse seda veelgi rohkem teha. Ja see paneb minu silma särama, Eesti ANK-i kuulub väga suur hulk avatud noortekeskuseid Eestis ja minu selline kohati võib-olla veidi utoopiline eesmärk on kohtuda nende kõigiga. Seega kutsuge mind külla, kui ma ise pole piisavalt kiiresti jõudnud seda teha, kutsuge mind külla ja tutvustage kõike seda imelist, mida oma piirkonnas teete! 🙂 Rääkige oma rõõmudest ja muredest ja mina omalt poolt mõtlen hea meelega kaasa, kuidas EANK teie rõõme võimestada või muresid vähendada saaks.

Meeskond, kes mu 2019. aasta lõpus avasüli Eesti ANK-i vastu võttis, olen neile selle eest ütlemata tänulik! 🙂