Täiustame üheskoos noorsootöö intellektuaalset varaaita!

Lisatud:12/06/2020

Ootame endast teada andma kui oled viimase viie aasta jooksul kaitsnud uurimistööd teemal, mis otseselt või kaudselt puudutab noortekeskuste tööd. Soovime anda sinu tööle laiemat kõlapinda, et ka teised õpiksid sinu kogemustest ja teadmistest.

Peale kõikidelt info kogumist hakkame kokku panema seminaride sarja, kus anname sulle võimaluse oma tööd ja selle tulemusi teistele noorsootöö tegijatele tutvustada.

Anna teada enda valmisolekust oma uurimistöö tulemusi jagada hiljemalt 30.juuniks 2020 käesolevat küsimustikku täites: https://forms.gle/68Ap1RCjACtsmLRA6

Seejärel võtame sinuga ühendust, et leppida kokku seminaride korraldus. Seminaride toimumine jääb perioodi september – november 2020.

Paneme üheskoos aluse uuele traditsioonile Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses!

Info: Kerli Kõiv, juhatuse esimees, tel 5558 3134, kerli.koiv@ank.ee