„Kogemuste kullaproov“ – uus tugi- ja nõustamisprogramm

Lisatud:06/03/2018

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

PRESSITEADE

06.03.2018

 

Täna käivitub „Kogemuste kullaproov“ – uus tugi- ja nõustamisprogramm noortekeskustega seotud meeskondadele, võrgustikele ja teenusepakkujatele.

Projekti eesmärk on toetada Eesti noortekeskustega seotud meeskondade tõhusamat toimimist, sh haldusreformijärgsete uute meeskondade ülesehitamist ja teenuste paremat disainimist, rakendades juba olemasolevaid häid kogemusi, kaasaegseid juhtimispõhimõtteid, noorsootöö olemust, hetkeolukorda ja piirkondlikke vajadusi.

Tugi- ja nõustamismeetodina kasutatakse valdavalt coachingut ja supervisiooni. Vajadus taolise toe järele ilmnes läbi 2017. aastal ellu viidud projekti „Selge suund“ mõju-uuringus, mis näitas, et coaching on avaldanud positiivset mõju eesmärgiselgusele, rolliselgusele ja koostööprotsessidele. Coach-superviisori poolt juhitud protsess võimaldas meeskonna juhil osaleda võrdväärselt teiste kolleegidega, aidates tal paremini mõtestada oma rolli ja ülesandeid juhina.

Nõustamisprotsesse suunab coach-superviisor Anne Õuemaa, kes on toetanud noortekeskuste juhte, meeskondi ja spetsialiste juba kahe aasta jooksul projektides “Coachi mind!” ja “Selge suund.” Senise kogemuse põhjal ütleb ta, et julgelt 30-40% meeskonna heaolust, tõhususest ja õnnest on ainuisikuliselt juhi kätes: „Vaid juhil on oma positsioonist tulenevalt õigus ja vastutus meeskonda juhtida. See õigus ja vastutus on ainult juhil isegi juhul, kui juht tunneb, et meeskonnas on keegi, kes on juhtimises kogenum.“

“Kogemuste kullaproov” keskendub kolleegidevaheliste kogemuste vahetamisele ja üksteiselt õppimisele, mis väljendub juhtide jaoks suurenenud võimaluses osaleda juhtide supervisioonigrupis. Esimene grupp koguneb täna Tallinnas, teine nädala pärast Tartus. Mõlemad grupid kohtuvad aasta jooksul neli korda. Eraldi supervisioonigrupid toimuvad ka Noorte Tugila spetsialistidele, kelle sihtrühmaks on õppimise või tööga hõivamata noored.

Lisaks juhtide grupisupervisioonile saavad kümme meeskonda individuaalset tuge oma väljakutsetega toimetulemiseks – toimuvad grupi-coachingu sessioonid tervele tiimile ning individuaalsessioonid meeskonna juhile.

Tugi- ja nõustamisteenuse paremaks kättesaadavuseks on projekti tegevuste hulka lisatud ka SOS-sessioonid ehk erakorraliste kohtumiste võimalus, mis on mõeldud noortekeskuste juhtidele, noorsootöötajatele ja kõikidele teistele noortega töötavatele spetsialistidele. Sellise ühekordse nõustamissessiooni järgi võib tekkida vajadus siis, kui  spetsialist on sattunud keerulisse tööalasesse olukorda. See võib olla seotud vajadusega leida enda jaoks sisemist selgust või teha vajalikke muutusi töökorralduses, töö sisus ja tööalastes suhetes jõudmaks oodatud tulemusteni. SOS-sessiooniks saab soovi avaldada läbi veebilehe www.ank.ee.

Projekti toetab rahaliselt Hasartmängumaksu Nõukogu ning viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

 

Lisainfo: Kristi Paas, 53911611, paaskristi@gmail.com