Teade Eesti ANK juhatuse koosoleku toimumisest

Lisatud:15/08/2017

Eesti ANK juhatuse korraline koosolek toimub 25. augustil kell 10:30 – 16:00 Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses.

Päevakord:
1. Eesti ANK tegevuskava ja eelarve 2018. H. Paabort, S.Kütt
2. Eesti ANK personal 2017/2018. H.Paabort
3. Liikmelisus ja liikmemaks. K.Kõiv, S.Kütt
4. Üldkogu korraldus. K.Kõiv, S.Kütt
5. Konverentsi “Kogukonnagarantii” korraldus. H.Paabort
6. Muud küsimused. K.Kõiv

Kui Eesti ANK liikme esindaja soovib koosolekul osaleda, siis palume sellest teatada hiljemalt 20. augustiks aadressile kerli.koiv@ank.ee.