Teade Eesti ANK juhatuse koosoleku toimumisest

Lisatud:30/04/2018

Eesti ANK korraline juhatuse koosolek toimub 7. mai kell 10:00-16:00 Põltsamaal, Põltsamaa Noorte ja Elukestva Õppekeskuses.

Päevakord:

  1. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine. I.Uslov
  2. Juhatuse töökord.
  3. HTM tegevustoetus ja Eesti ANK eelarve. I. Uslov
  4. TÜ Narva Kolledži noorsootöö õppekava täiendusettepanekud. I.Uslov
  5. Noortekeskus kui asendusteenistuse asutus. H.Paabort, K. Kõiv
  6. Noortekeskuste Hea Tava. I.Uslov
  7. Eesti ANK rahvusvahelised projektid. S.Kütt
  8. Muud küsimused.