Teade Eesti ANK juhatuse koosoleku toimumisest

Lisatud:03/05/2017

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse ja tegevmeeskonna koosolek toimub 11. mail kell 10:30 – 16:00 Rõuge Avatud Noortekeskuses (Nursi mnt 5, Rõuge).

Päevakord:

9.11 konverentsi ajurünnak
Liikmed ja liikmetasud
Avatud noorsootöö vajaduste arutelu
Muud küsimused

Eesti ANK juhatuse ja üldkoosoleku protokollid on leitavad Eesti ANK kodulehelt nädala jooksul peale koosoleku toimumist.