Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud: 24. aug. 2020

Koosolek toimub 24.augustil kell 12.oo Tartus.

Päevakord:

1. Erasmus+ juhtkomitee esindajate määramine

2. 2020.a raamatupidamise auditeerimine

3. Põhikirja muudatused

4. Strateeglise partnerluse ülevaade

5. Eesti ANK üldkoosoleku korraldus

6. Kommunikatsiooniplaani täitmine

7. Muud küsimused