Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:24/08/2020

Eesti ANK juhatuse koosolek toimub 24. augustil kell 12.oo Tartus.

Päevakord:

  1. Erasmus+ juhtkomitee esindajate määramine
  2. 2020.a raamatupidamise auditeerimine
  3. Põhikirja muudatused
  4. Strateeglise partnerluse ülevaade
  5. Eesti ANK üldkoosoleku korraldus
  6. Kommunikatsiooniplaani täitmine
  7. Muud küsimused