Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:24/08/2020

Koosolek toimub 24.augustil kell 12.oo Tartus.

Päevakord:

1. Erasmus+ juhtkomitee esindajate määramine
2. 2020.a raamatupidamise auditeerimine
3. Põhikirja muudatused
4. Strateeglise partnerluse ülevaade
5. Eesti ANK üldkoosoleku korraldus
6. Kommunikatsiooniplaani täitmine
7. Muud küsimused