Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:05/10/2020

Eesti ANK juhatuse koosolek toimub 11. oktoobril kell 16.00 Pärnus.

Päevakord:

  1. EANK ja HTM strateegilise partnerluse raames loodu edasine rakendamine. M.Liiskmann
  2. Miinimumstandard ja hindamismudel. H.Paabort ja M.Mekk
  3. Avatud noorsootöö materjalid. M. Liiskmann
  4. Eesti ANK põhikiri. K.Kõiv
  5. Koolituskava. K.Kõiv
  6. Kodukord ja hüvitised. K.Kõiv
  7. Eesti ANK arengukava rakendamine. M.Liiskmann
  8. Võrgustiku- ja innovatsiooniseminari arutelu. M.Liiskmann, K.Kõiv
  9. Sotsiaalsed sõnumid. M.Liiskmann
  10. Muud küsimused