Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:05/11/2020

Koosolek toimub 11. novembril kell 17.oo Tartus.

Päevakord:
1. Sotsiaalsed sõnumid avatud noorsootööst
2. Mitteformaalõpe noorsootöös
3. Muudatused logiraamatus
4. ANK konkurss
5. Liikmelisus
6. Seminaride kokkuvõtted