Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:06/01/2021

Koosolek toimub 14. jaanuaril kell 10.00-14.00 Zoomis.

Päevakord:

1. 2021. tegevusplaan. M. Liiskmann;

2. Töökorraldus. M. Liiskmann;

3. Üldkoosoleku korraldus. K.Kõiv;

4. Liikmelisus. K. Laaneots;

5. Eesti ANK juubeli tähistamine. M.Liiskmann.