Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:05/03/2021

Koosolek toimub 10. märtsil kell 10.00-13.00 Zoomis.

Päevakord:

1. 2021.aasta tegevuskava
2. Töökorraldus
3. Majandusaasta aruanne ja audit
4. Üldkoosoleku korraldus
5. Muud küsimused