Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:12/04/2021

Koosolek toimub 13. märtsil kell 14.30-17.00 Zoomis.

Päevakord:

1. Koolitusasutuse dokumentatsioon
2. Nutika noorsootöö arendus
3. Logiraamatu info
4. Üldkoosoleku korraldus
5. Juubelipeo korraldaja
6. Muud küsimused