Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:26/04/2021

Koosolek toimub 13. märtsil kell 14.15 – 16.15 Zoomis.

Päevakord:

1. Tutvumine uue juhatuse ja tegevmeeskonnaga
2. Juhatuse esimehe ja aseessimehe valimine
3. Eesti ANK juubeli korraldus
4. Koostööpäeva kavandamine
5. Juhatuse liikmete rollid ja esindamine
6. Muud küsimused