Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:27/03/2017

Eesti ANK juhatuse ja tegevmeeskonna koosolek toimub 3.aprill 2017 kell 13:30 – 16:00 Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses.

Päevakord:

9.11 Konverentsi korraldus. H.Paabort
Uued liikmed ja liikmelisus 2018.aastal. S.Kütt, K.Kõiv
Üldkogu korraldusest. K.Kõiv
Muud küsimused K.Kõiv

Juhatuse koosolekule eelnevalt toimub kell 11:00 – 13:00 Eesti ANK ja ENTK arutelu noorsootöö väljakutsetest ja arengutest.