Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:10/10/2019

Eesti ANK juhatuse koosolek toimub 17. oktoobril kell 10:00 – 15.00 Zoomis.

Päevakord:

 1. Tegevjuhi ja ESK koordinaatori töökorraldus
 2. ANK konkurss
 3. Avatud noorsootöö koolitusmoodul
 4. Sisendid riiklikku noorsootöö strateegiasse
 5. Tunnustusettepanekud
 6. HTM strateegilise partnerluse tegevused
 7. Rahvusvahelise tegevuse hetkeolukord
 8. Arengukava protsess
 9. 2020. aasta tegevused
 10. Andmekaitse dokumentatsioon
 11. Magistritööde teemad ja juhendamine
 12. Ettevõtluseteemalise sponsorluse korraldus noortekeskustele
 13. Eesti ANK liikmelisus
 14. Muud küsimused