Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:13/01/2020

Eesti ANK juhatuse koosolek toimub 22.01 kell 10:00 – 13:00 Zoomis.
Päevakord:
  1. Eesti ANK 2020.a eelarve, M.Liiskmann
  2. Üldkoosoleku korraldus, K.Kõiv
  3. Töökorraldus,K.Kõiv
  4. Arengukava protsess, M.Liiskmann
  5. Logiraamat, M.Liiskmann
  6. Liikmelisus, K.Kõiv
  7. Muud küsimused