Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:13/02/2020

Eesti ANK juhatuse koosolek toimub 28.02.2020 kell 15:00 – 17:00 Zoomis.
Päevakord:
  1. Üldkoosoleku korraldus
  2. Arengukava ülevaatamine
  3. 2020. a eelarve
  4. Muud küsimused