Teade Eesti ANK juhatuse koosolekust

Lisatud:26/03/2020

Eesti ANK juhatuse koosolek toimub 30.03.2020 kell 12:00 – 15:00 Zoomis.
Päevakord:
  1. Üldkoosoleku kuupäeva määramine
  2. HTM strateegilise partnerlusega seotud detailse kava ülevaatamine
  3. Arengukava
  4. Suvine kohtumine ENTK-ga
  5. Jooksvad küsimused