Teade Eesti ANK juhatuse toimumisest

Lisatud:29/05/2018

Eesti ANK korraline juhatuse koosolek toimub 4. juunil kell 10:30-16:00 Põltsamaal, Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskuses.

Päevakord:

1. Noorte Tugila programmi tulevik. H.Paabort
2. “Kogukonna garantii” konverents, 9.11.2018 ,korraldus ja rahvusvahelise noorsootöö edasised plaanid Eesti ANK-is. S.Kütt
3. Eesti ANK liikmelisus. I.Uslov
4. Eesti ANK eelarve ja tegevuskava 2018. I.Uslov
5. Eesti ANK arengukava. I.Uslov
6. Andmekaitse. I.Uslov
7. Noortekeskuste Hea Tava. I.Uslov, M.Mekk
8. Eesti ANK üldkoosoleku ettevalmistus. I.Uslov, K.Kõiv
9. Muu info