Teade Eesti ANK juhatuse toimumisest

Lisatud:18/09/2018

Eesti ANK korraline juhatuse koosolek toimub 25. septembril kell 18:30 Põltsamaal, Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskuses.

Päevakord:

  1. Kogukonnagarantii konverents. S. Kütt, I.Uslov
  2. Noorte Tugila ja Eesti ANK osalemine riigihankes “Raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine”. H.Paabort, K.Kõiv
  3. Uuendatud noortekeskuste Hea Tava. I.Uslov
  4. Eesti ANK liikmete üldkoosoleku korraldus. I.Uslov, K.Kõiv
  5. Muu info