Teade Eesti ANK juhatuse toimumisest

Lisatud:16/11/2018

Eesti ANK juhatuse korraline koosolek toimub 26.novembril kell 10:30-15:00 Põltsamaal, Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskuses.

Päevakord:

1. Nopi Üles programmi kokkuvõte ja edasised tegevused. R.Luks
2. Noorte Tugila programmi arutelu. H.Paabort, K.Kõiv
3. ANK programm. I.Uslov
4. Muudatused Harastmängumaksu nõukogu toetustes. I.Uslov
5. Muud küsimused.