Teade Eesti ANK juhatuse toimumisest

Lisatud:23/01/2019

Eesti ANK juhatuse korraline koosolek toimub 30. jaanuaril kell 10:30-16:00 Rõuges.

Päevakord:

  1. Laekunud avaldused Eesti ANK liikmeks astumiseks ja liikmelisuse lõpetamiseks. I.Uslov
  2. Eesti ANK eelarve ja tegevuskava 2019. I.Uslov
  3. Eesti ANK põhikirja muudatus lähtuvalt andmekaitse seaduse määrusest. I.Uslov
  4. Eesti ANK liikmete kevadise üldkoosoleku korraldus. K.Kõiv, I.Uslov
  5. Linnade ja valdade päevad 2019 sisendi arutelu. H.Paabort
  6. 2019 aasta projektid ja programmid Eesti ANK-is. Projektide juhid
  7. Muu info