Teade Eesti ANK üldkoosoleku toimumisest

Lisatud:20/05/2020

Lugupeetud Eesti ANK liige

Oled oodatud osalema Eesti ANK liikmete üldkoosolekul, mis toimub 26. mai 2020 kell 10:30-15:00 Zoom keskkonnas.

Üldkoosoleku päevakava:

10.30 Eesti ANK prioriteetsed tegevussuunad aastal 2020. M.Liiskmann
11.00 Eesti ANK majandusaasta tutvustus ja aruande kinnitamine. K.Kõiv
11.15 Eesti ANK töökord. M.Liiskmann
11.30 Uute liikmete tutvustamine (MTÜ Huub, Kihnu Noortekeskus, Lääneranna Noortekeskus). M.Liiskmann
11.45 Eesti ANK arengukava tutvustus. M.Liiskmann
12.45 Paus 20 min
13.05 Ühendameti loomine. K.Mikiver
13.35 Privaatsuspoliitika ja logiraamat. M.Liiskmann, H.Paabort
14.35 Küsimused ja vastused

Üldkoosoleku materjalid saadetakse tutvumiseks liikmetele hiljemalt 20.05.2020. Link koosolekule registreerunutele e-mailile 25. mail 2020.

Enne üldkoosolekut palun veenduge volituse olemasolus. Hääleõiguse teostamiseks on oluline, et olete Eesti ANK liitumisdokumentides nimetatud liikme ametlikuks esindajaks või teile on tehtud volitus eesolevaks üldkoosolekuks.

Juhul, kui teie organisatsioon ei saa siiski üldkoosolekul osaleda, palume kindlasti teha volitus Eesti ANK liikme esindajale, kes koosolekul osaleb. Volitused palume edastada enne üldkoosolekut aadressile ank@ank.ee hiljemalt 20.05.2020.

Lisainfo:
Maivi Liiskmann (üldkoosoleku sisuline korraldus) – tel 5808 4101, maivi.liiskmann@ank.ee
Carolyn Mets (tehniline korraldus, liikmelisus ja volitused) – tel 5697 6026 carolyn.mets@ank.ee