Teade Eesti ANK üldkoosoleku toimumisest

Lisatud:06/10/2020

Lugupeetud Eesti ANK liige!

Oled oodatud osalema Eesti ANK liikmete üldkoosolekule, mis toimub 12. oktoobril kell 09.30-15.00 Pärnus Strand Spa & Conference hotellis (A. H. Tammsaare pst 35, Pärnu).

Sel aastal on meie sügisene üldkoosolek eriline. Seoses COVID-19 leviku suurenemisega, toimub Eesti ANK üldkoosolek samaaegselt nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt. Vastavalt sellele on igal liikmel võimalus ise otsustada ja valida, kas tulla Pärnusse kohale või ühineda virtuaalselt Zoomi keskkonnas.

Üldkoosoleku korraldamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest nõuetest, kõigile osalejatele on tagatud kaitsemaskid.

Üldkoosoleku päevakava:

09.30 Tervituskohv
09.55 Päevakorra tutvustus ja kinnitus
10.00 Eesti ANK põhikirja muudatused. Kerli Kõiv
10.30 Eesti ANK hetkeseisu kaardistus. Heidi Paabort
11.00 Hariduse – ja Noorteameti tutvustus. Ulla Ilison (peadirektor) ja Kaire Soomets (noortevaldkonna
korraldamise osakonna juhataja)
11.45 Avatud noorsootöö materjalide tutvustamine. Maivi Liiskmann
12.15 Noortekeskuste ja avatud noorsootöö miinimumstandardi tutvustamine. Heidi Paabort ja Marek Mekk
12.45 Lõunasöök
13.15 Enesejuhitud õppimise tugi noortekeskuses. Kerli Kõiv
13.45 Noorteinfo töötubade tutvustamine. Riin Luks ja Merlis Pajustik
14.15 Eesti ANK liikmete tunnustamine
14.25 Suvekampaania “Uks on lahti” loos!
14.35 Küsimused ja vastused
15.00 Üldkoosoleku lõpp

Üldkoosoleku materjalid saadetakse tutvumiseks liikmetele hiljemalt 05.10.2020.

Enne üldkoosolekut palun veenduge volituse olemasolus. Hääleõiguse teostamiseks on oluline, et olete Eesti ANK liitumisdokumentides nimetatud liikme ametlikuks esindajaks või teile on tehtud volitus eesolevaks üldkoosolekuks.

Juhul, kui teie organisatsioon ei saa siiski üldkoosolekul osaleda, palume kindlasti teha volitus Eesti ANK liikme esindajale, kes koosolekul osaleb. Volitused palume edastada enne üldkoosolekut aadressile ank@ank.ee hiljemalt 05.10.2020.
Kui teie organisatsioonis on noorsootöötajaid, kes soovivad osaleda külalisena, siis palume ka neil registreeruda.

Registreeri osalus üldkoosolekule hiljemalt 02.10.2020.
Virtuaalset osalust soovivatele esindajatele saadetakse ühendumiseks vajalik link hiljemalt 3 päeva enne koosolekut.

Lisainfo:
Maivi Liiskmann (üldkoosoleku sisuline korraldus) – tel. 5808 4101, maivi.liiskmann@ank.ee
Kadi Laaneots (tehniline korraldus, liikmelisus ja volitused) – tel. 5301 4743, ank@ank.ee