Teade Eesti ANK üldkoosoleku toimumisest

Lisatud:24/03/2021

Armas Eesti ANK liige!

Oled oodatud osalema Eesti ANK liikmete üldkoosolekul, mis toimub 15.04.2021 kell 10:00-15:00 Zoom keskkonnas.

Registreerumine: bit.ly/uldkoosolek2021

Üldkoosoleku päevakava:
10.00 – 11.30
    Majandusaasta aruanne
    Tegevusaasta 2021
    Eesti ANK juubel 20
    Ülevaade juhatuse tööst 2018-2021
    Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine
    Juhatuse liikmete valimine
11:30 – 11:45 – paus
11:45 – 14:00
    Eesti ANK ühseid mõttetalgud liikmetega
13:45 – 14:00 – paus
14:00 – 15:00
    Euroopa Solidaarsuskorpus 2021 (M.Kodi, A. Männiste, Haridus- ja Noorteamet)
    Mobiilne noorsootöö
    ANK konkurss
    Noorteinfo töötoad
Üldkoosoleku materjalid saadetakse tutvumiseks EANK liikmetele hiljemalt 08.04.2021.
Enne üldkoosolekut palun veenduge oma volituse olemasolus. Hääleõiguse teostamiseks on oluline, et olete Eesti ANK liitumisdokumentides nimetatud liikme ametlikuks esindajaks või teile on tehtud volitus eesolevaks üldkoosolekuks.
Juhul, kui teie organisatsioon ei saa siiski üldkoosolekul osaleda, palume kindlasti teha volitus Eesti ANK liikme esindajale, kes koosolekul osaleb. Volitused palume edastada enne üldkoosolekut aadressile kadi.laaneots@ank.ee hiljemalt 12.04.2021.
Kui teie organisatsioonis on noorsootöötajaid, kes soovivad osaleda külalisena, siis palume ka neil registreeruda.
Üldkoosolekule registreerimine on avatud kuni 12.04.2021. Registreerunutele saadetakse Zoomi link hiljemalt 13.04.2021.
Lisainfo:
ank@ank.ee
Kadi Laaneots (tehniline korraldus, liikmelisus ja volitused) – tel. 5301 4743, kadi.laaneots@ank.ee