Tere tulemast, kümnes juhatus!

Lisatud:01/05/2021

Ege Enok
Eesti ANK juhatuse esimees

15. aprillil 2021 valiti EANK üldkoosolekul Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele järgnevaks kolmeks aastaks uus juhatus. Üldkoosoleku otsuse kohaselt on kümnendasse juhatusse valitud Annely Reile Pärnu Noorte Vabaajakeskusest, Ege Enok Viljandi Avatud Noortetoast, Gethe Kooli Keila Noortekeskusest, Helen Siska Rae Noortekeskusest ja Triin Põri Märjamaa Valla Noortekeskusest.

Uus, teotahteline ja värske juhatus võtab endale aega, et sisse elada ning EANK töökultuuri, töös olevate tegevuste ja tegevmeeskonnaga tutvuda. Kõik juhatuse liikmed on oma valdkonna eestvedajad ja südamega tegijad. Valitud juhatuse soov on jätkata panustamist avatud noorsootöö arendamisse, pakkudes tuge, oskusi ja oma aega.

Küsides, millised on uue juhatuse eesmärgid, mida nad soovivad ellu viia EANK juhatuses lähima 3 aastaga, vastasid nad järgnevalt

  • Helen võtab endale eesmärgiks pakkuda 3 aasta jooksul laiapõhjalist kogemusõpet erinevate tegevuste näol kõikidele liikmetele. Eelkõige võttes arvesse EANK liikmete soove, huve ning vajadusi.
  • Ege jaoks on oluline, et noorsootöötajad ja noortekeskuste meeskonnad on toetatud ja jõustatud selleks, et teha oma tööd parimal viisil ja seeläbi tuua meie valdkonda veelgi enam nähtavamale. 
  • Annely on kindel, et viib 3 aastaga EANK-i 5 rikkama, vähemalt vaimselt rikkama MTÜ hulka. 😉 ja kindlasti jätkab panustamist selle nimel, et noortekeskused oleksid toetatud töös keerulisemates oludes noortega ega tunneks end sellel väljakutsete rohkel teekonnal üksi.
  • Triinu jaoks on oluline, et avatud noorsootöö on väärtustatud, sest noorsootööl on täita oluline roll mitte ainult noorte jaoks, vaid ka kohaliku omavalitsuse ja riigi hüvanguks ning noorsootöö valdkonnas tegutsejate omavaheline koostöö peab olema järjepidev.
  • Gethe usub, et paremaks saab minna vaid siis, kui teame kus oleme ning tulevikuplaanide tegemisel usume oma mugavustsoonist välja astumise edusse. Eesmärgid kujunevad välja vajadustest, mis on EANK liikmetel: olla toetatud, ära kuulatud, märgatud ja tunnustatud.

Uuel juhatusel paistab olema ambitsioone, tahet ja jõudu laialdaselt noorsootöö valdkonna teemadega tegelemiseks. Usume koostöö võlusse ning julgustame EANK liikmeid kõikide ideede ja mõtetega, kuidas veelgi enam noortekeskuste tööd toetada saame, pöörduda uue juhatuse poole. Koos liigutame mägesid ja jõuame kaugemale!