Tõhusa õppimise nipid

Lisatud:03/05/2021

Kristel Pisa
Hiiumaa vallavalitsuse noorsootöö spetsialist

15. aprill viis noorteinfo üle-eestilise veebitöötoa läbi Hiiumaa vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Kristel Pisa. Koos noortega uuriti, mis aitab tänases inforikkas maailmas tõhusamalt keskenduda ja õppida.

Praegu on kevadine aeg, mil paljud noored lõpetavad põhikooli või gümnaasiumi ja teema on väga aktuaalne. Infot ja vajalikke materjale jõuab noorteni formaalhariduses, samuti õpitakse huvidest lähtuvalt juurde mitteformaalses hariduses. Seetõttu soovivad noored lisateadmisi, kuidas kõik õpitav tõhusamalt meelde jääks.

Olgu aga öeldud, et tegu on töötoaga, see tähendab aktiivset osalemist ja ise kogemist. Töötoas keskenduti eelkõige noorteinfole ehk kuidas vajalik ja huvipakkuv teave teema kohta ka iseseisvalt üles leida. See eeldab ja rõhutab allikakriitilisust ja asjakohasust; töötoas selgitati, kuidas usaldusväärne info üles leida ja noorest lähtuvalt tema jaoks õige info „ära tunda“.

Noorte ootus töötoale on eelkõige saada kasulikke nippe. Näiteks mõtestati koos, kas ja kuidas soovitus „pane raamat ööseks padja alla“ päriselt toimiks või kas muusika kuulamine aitab õppida? Siinkohal on juhendaja ülesanne suunata noored õige infokanalini ning tuvastada koos allika usaldusväärsus.

Töötoas läbitakse harjutus, mis on üles ehitatud ajuteadlase Jaan Aru materjalile. Ette on antud tõestatud nipid õpitu paremaks meeldejätmiseks ning nende üle toimub ühine arutelu, kas soovitus on efektiivne või ei ja miks. Üks soovitus on juhendajal kindlasti enne töötoa läbiviimist materjaliga põhjalikumalt tutvuda. Seda eriti veebitöötoa puhul, sest siis on suuresti tegemist sooloesinemisega ning vajadus väidetele juurde rääkida võib olla suurem.

Veebitöötoas osalenud 33-st noortest olid 18 nõus jagama, mida nad töötoas õppisid: