TÖÖPAKKUMINE rahvusvaheliste suhete juhi leidmiseks

Lisatud:05/06/2019

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline noortekeskusi ühendav katusorganisatsioon, mis asutati 2001. aastal. 2019. aastaks on Eesti ANK liikmeteks 186 noortekeskust Eesti eri paikadest.

Otsime rahvusvaheliste suhete juhti (ajutiselt eemalviibiva töötaja asendaja), kes kavandab ja viib ellu Eesti ANK rahvusvahelise noorsootöö suuna tegevusi tõstes noortekeskuste valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks ning kohalikul tasandil tehtava noorsootöö kvaliteeti läbi rahvusvaheliste tegevuste.

Sinu tööülesannete hulka kuulub:

 • Organisatsiooni rahvusvaheliste kontaktide ja partnerluse arendamine (sh. rahvusvahelise noorsootöö projektide ning rahvusvahelises partnerluses ellu viidavate projektide koordineerimine, Erasmus+ noortevaldkonna strateegilised koostööprojektid, noorsootöötajate õpirände projektid, Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse projektid jm)
 • Ühenduse liikmete noorsootöötajate nõustamine rahvusvahelise noorsootööga seotud küsimustes (sh. välisvabatahtlikke vastuvõtvate organisatsoonide ettevalmistus ja toetamine)
 • Projektitaotluste ja aruannete koostamine
 • Rahvusvaheliste ürituste ja koolituste korraldamine
 • Ühenduse rahvusvahelise suuna tegevuste kommunikeerimine

Omalt poolt pakume lisaks:

 • mitmekülgseid võimalusi enesearenguks
 • tööd sõbralikus meeskonnas
 • kogemusi ja teadmisi avatud noorsootöö ja noortekeskuste arendamisel riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil
 • võimalust saada ja jagada kogemusi välisriikides

Otsime Sind kandideerima, kui Sul on…

 • kõrgharidus noorsootöö, kultuuri, sotsiaaltöö, hariduse või avaliku halduse valdkonnas
 • projektijuhtimise kogemus (eelistatult Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames)
 • väga hea suuline ja kirjalik eesti ja inglise keele oskus
 • valmisolek töötamaks iseseisvalt mobiilses kontoris ja viibida aeg-ajalt välislähetustel

 

Kasuks tuleb teadlikkus Eesti ja Euroopa noorsootöö ja noortepoliitika põhialustest, kogemus Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistusega; oskus planeerida oma tööd ja määratleda prioriteete; algatusvõime ja loovus uute lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks; hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus; pingetaluvus.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 21. juuniks oma CV ja motivatsioonikiri aadressile ank@ank.ee.

Tööle asumise aeg: august 2019.

Lisainformatsioon: Stiina Kütt, +372 5851 9180, stiina.kutt@ank.ee, www.ank.ee