Turvaliselt ja targalt nutiseadmes

Lisatud:31/03/2021

Merlis Pajustik

23. märtsil toimus “Meediapädevuse nädala” raames üle-eestiline noorteinfo töötuba “Turvaliselt ja targalt nutiseadmes”. Meediapädevuse all mõistetakse oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis aitavad eri kanalites esitatud teavet kriitiliselt analüüsida ja hinnata ning kujundada õigeid ja asjakohaseid hinnanguid, sh otsustada kas veebis olev info on õige või vale. Eriti oluline on see tänapäeval, sest juba nutitelefoni abiga oma sotsiaalmeedia kontol saab igaüks luua väikese meediakanali. Info õigsuse hindamine jääb tihtipeale info tarbijale.  Töötoa osalejad soovisid saada teadmisi, kuidas turvaliselt internetis toimetada ning seadmeid kasutada. Sooviti teada isegi seda, kuidas hoida nutiseadmeid kasutades oma tervist.

Turvalisus on üks osa DigiComp enesehindamise raamistikust, mille kohta leiad rohkem infot Digipädevuse internetilehelt.  Noorteinfo töötoas “Turvaliselt ja targalt nutiseadmes” saavad osalejad ülevaate digipädevustest. Digipädevused on meie kõigi digitaalsed tööriistad. Vastavalt vajadusele võtame me need kätte ja teame, kuidas neid oskuslikult kasutada. Näiteks leiame kiirelt info, talletame selle ja hiljem taaskasutame; suhtleme teiste osapooltega ning järgime netiketi reegleid või loome uut sisu kasutades selleks juba olemasolevat ning ei riku seejuures autorikaitse õigusi. 

Töötoas keskendutakse turvalisuse digipädevusvaldkonnale. See on eriti oluline, kuna internetis on üsna lihtne inimesi kurjalt ära kasutada. Töötoas osalejad said esmaseid teadmisi targalt internetis toimetamise kohta. Noortele tutvustati usaldusväärseid veebikeskkondi, kust leiab täiendavat infot nii digipädevuste kui ka targa veebikäitumise kohta. Veebitöötoa oluline osa on grupitöö, kus arutatakse läbi juhtumeid, kus on eksitud turvalisuse reeglite vastu. Koos arutati, mis on sobivad lahendused olukordade ennetamiseks ja juba tekkinud olukordade lahendamiseks.

Osalejad käisid enda Google ja Facebooki kontodel ning uudistasid, mida need kaks platvormi nende kohta teavad. Töötoas pöörati tähelepanu sellele, et kõik internetikeskkonnad koguvad kasutajate kohta infot ning igast tegevusest internetis jääb jälg maha. Oluline on enda käivat infot hallata ja öelda, mida internetikeskkonnad kasutaja kohta tohivad teada ja kasutada. Töötoa tegevuste kaudu tuli välja, et osalejad soovivad täiendavat infot ja koolitusi, kuidas hallata ja kujundada oma digitaalset identiteeti.  See on väga arusaadav vajadus, sest praegusel Covid-19 ajal on peaaegu kõik tegevused kolinud internetti ning me oleme veebis tegutsevad avatarid, kes “päriselu-meist” võivad erineda.

Rohkem infot, kuidas hinnata oma digipädevusi ning neid päriselt järgmisele tasemel viia, leiad sellelt pidevalt täienevalt internetikeskkonnast.

Lisainfo: ank@ank.ee

Töötubadega seotud tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.